E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2005:AU3696
LJN AU3696, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 05/20834

Inhoudsindicatie:

Beroep / intrekking besluit / beroep niet tijdig / vereisten beroepsschrift.

Het bestreden besluit is door verweerder ingetrokken. Bij faxbericht van 29 juni 2005 heeft eiseres haar beroep gehandhaafd. Nu eiseres zich op het standpunt heeft gesteld dat haar beroep thans dient te worden gezien als gericht tegen het niet tijdig nemen van een nieuw besluit, behoeft de vraag of eiseres nog belang heeft bij een beoordeling van de rechtmatigheid van het ingetrokken besluit geen bespreking meer. De rechtbank overweegt voorts dat blijkens de Afdelingsuitspraak 200408634/1 van 29 maart 2005 op grond van artikel 6:4, derde lid, Awb, voor het instellen van beroep een geschrift vereist. Naar het oordeel van de rechtbank is in het onderhavige geval aan dit vereiste voldaan door de inzending van het faxbericht van 29 juni 2005. Dat de indiening niet, zoals voorgeschreven, heeft plaatsgevonden bij het CIV te Haarlem en dat niet op grond van artikel 8:41 Awb afzonderlijk door de griffier griffierecht is geheven maakt het oordeel van de rechtbank niet anders. De rechtbank overweegt in dit verband dat het aanvankelijk bestreden besluit eerst één dag voor de zitting is ingetrokken, zodat voor eiseres geen gelegenheid heeft bestaan op reguliere wijze beroep in te stellen tegen het niet nemen van een besluit. Derhalve merkt de rechtbank het beroep van eiseres van 9 mei 2005 aan als een beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit op het bezwaar van eiseres van 9 maart 2005 tegen verweerders besluit van 14 februari 2005. Beroep gegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie