E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROT:2023:321
Rechtbank Rotterdam, 650734 / HA RK 23-18

Inhoudsindicatie:

Wrakingsverzoek afgewezen. Procesbeslissingen om niet aanstonds ter zitting te beslissen op het verweer ten aanzien van ontvankelijkheid OM en verzoeken tot horen getuigen. Eerder vonnis van twee van de drie gewraakte rechters. Tweets van de gewraakte voorzitter. Positie van aangever in de zittingszaal. Middel van verschoning is toegekend aan de rechter. Bejegening ter zitting. Ook alle gronden tezamen en in samenhang beschouwd vormen geen bijzondere omstandigheden die een zwaarwegende aanwijzing opleveren voor (de objectief gerechtvaardigde schijn van) partijdigheid.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie