E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROT:2021:5366
Rechtbank Rotterdam, 10/750028-20

Inhoudsindicatie:

Veroordeling voor mensenhandel jegens een minderjarige. De verdachte heeft handelingen ondernomen waarvan hij wist dat de minderjarige zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van seksuele handelingen (artikel 273f, lid 1, sub 5 Sr ). Partiële vrijspraak van artikel 273f, lid 1, sub 2, en sub 8 Sr. Oplegging van een gevangenisstraf van 60 dagen met aftrek van voorarrest. De rechtbank wijkt (in het voordeel van de verdachte) af van de recent vastgestelde LOVS-oriëntatiepunten mensenhandel (seksuele uitbuiting), nu het onderhavige feit een incident is geweest, de verdachte is vrijgesproken van het ertoe brengen van een minderjarige zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling en er geen sprake was van enige vorm van geweld, provocatie, manipulatie of misleiding.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie