E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROT:2021:3880
Rechtbank Rotterdam, C/10/594700 / HA ZA 20-364

Inhoudsindicatie:

Actio Pauliana. Art. 3:45 BW. Art. 3:46 lid 1 onder 3 sub a BW. Eiser heeft niet, althans onvoldoende concreet, gesteld waar de onverplichte, voor vernietiging in aanmerking komende rechtshandeling uit zou bestaan. Niet voldaan aan stelplicht. Onrechtmatige daad. Niet is komen vast te staan dat op onrechtmatige wijze vermogensbestanddelen zijn overgegaan. Art. 843a Rv. Vordering tot afgifte en/of inzage bescheiden. Eiser heeft onvoldoende gesteld om te kunnen concluderen dat een onrechtmatige daad jegens hem aannemelijk is, zodat de vordering reeds daarom moet worden afgewezen. Toewijzing schadevergoeding wegens onrechtmatig gelegd beslag door eiser.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie