E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROT:2021:3879
Rechtbank Rotterdam, C/10/582130 / HA ZA 19-857

Inhoudsindicatie:

Betaling koopprijs aandelen door middel van cessie. Beoordeling rechtsgeldigheid (eerdere) cessie(s). Art. 3:94 lid 3 BW. Artikel 3:88 lid 1 BW . Te goeder trouw. Een beroep door de verkrijger is geen vereiste voor het intreden van het rechtsgevolg van artikel 3:88 BW . Nu de cessies geldig zijn, heeft gedaagde voldaan aan haar betalingsverplichting jegens eiseres. Voor ontbinding is geen grondslag. De betalingsafspraak tussen partijen is geen wederkerige overeenkomst in de zin van artikel 6:261 lid 1 BW. Dwaling is niet van toepassing op de onderhavige overeenkomst. Bij bedrog komt alleen de schuldenaar een eventueel beroep toe op de vernietiging van de rechtshandeling. Afwijzing vorderingen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie