< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Schade. Verkeerde partij gedagvaard.

UitspraakRECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 8766253 \ CV EXPL 20-32830

uitspraak: 12 februari 2021

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SCHADE 24 B.V.,

vestigingsplaats: Nijmegen ,

eiseres bij exploot van dagvaarding van 10 september 2020,

gemachtigde: F. Krougman ,

tegen

[gedaagde]

,

vestigingsplaats: [vestigingsplaats] ,

gedaagde,

gemachtigde: mr. L.C. Dufour.

Partijen worden hierna aangeduid als “ Schade24 ” respectievelijk “ [gedaagde] ”.

1. Het verloop van de procedure

1.1

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken, waarvan de kantonrechter kennis heeft genomen:

het exploot van dagvaarding, met producties;

de conclusie van antwoord, met producties;

het vonnis van 30 november 2020, waarin een comparitie van partijen is bepaald;

de door [gedaagde] op 5 januari 2021 nader toegezonden productie;

de door partijen overgelegde pleitnotities;

de aantekeningen van de op 15 januari 2021 gehouden mondelinge behandeling.

1.2

De kantonrechter heeft de uitspraak van dit vonnis bepaald op heden.

2. De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, staat tussen partijen, voor zover van belang, het volgende vast.

2.1

Schade 24 is een (letsel)schadebureau.

2.2

De heer [naam persoon 1] is op 7 oktober 2018, terwijl hij met zijn auto geparkeerd stond, aangereden door een auto. Deze auto behoorde toe aan en werd bestuurd door de heer [naam persoon 2] .

2.3

[gedaagde] heeft als gevolmachtigde agent van Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. (hierna: “NN”) met [naam persoon 2] een motorrijtuigenverzekering gesloten.

2.4

De heer [naam persoon 1] heeft Schade 24 ingeschakeld om de voertuigschade te verhalen.

3. De vordering

3.1

Schade24 heeft ter gelegenheid van de mondelinge behandeling haar eis gewijzigd en vordert thans [gedaagde] te veroordelen aan haar te betalen € 523,- aan hoofdsom, € 78,45 buitengerechtelijke kosten en € 58,- aan verschenen rente, met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van het geding.

3.2

Aan haar vordering heeft Schade24 - zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang - ten grondslag gelegd dat de heer [naam persoon 2] onrechtmatig jegens de heer [naam persoon 1] heeft gehandeld en dat [gedaagde] als zijn verzekeraar verantwoordelijk is voor betaling van de gemaakte incassokosten.

4. Het verweer

[gedaagde] heeft de vordering betwist en heeft daartoe – voor zover thans van belang –aangevoerd dat NN had moeten worden gedagvaard en niet [gedaagde] . Zij heeft slechts als gevolmachtigde van NN gehandeld. Voorts is Schade24 niet gemachtigd om namens [naam persoon 1] op te treden in rechte.

5. De beoordeling

5.1

Tussen partijen is niet in geschil dat [gedaagde] in de afhandeling van de schade als gevolmachtigde van NN heeft gehandeld. De schade is door [gedaagde] , namens NN, erkend. De hier met die erkenning verband houdende vorderingen moeten dan ook tegenover NN worden ingesteld. Dat [gedaagde] , zoals Schade24 betoogt, de primaire gesprekspartner van Schade24 is geweest en debet is aan de opgelopen vertraging van de afwikkeling van deze kwestie, betekent niet dat zij in de plaats van NN treedt als schuldenaar. Eventueel onjuist of onvoldoende voortvarend handelen van [gedaagde] heeft slechts werking in haar relatie met NN. Voor een vordering jegens [gedaagde] ontbreekt een grondslag. De vordering wordt daarom afgewezen en Schade24 zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

5.2

[gedaagde] heeft verzocht om Schade24 te veroordelen in de daadwerkelijke proceskosten. Daaraan legt zij ten grondslag dat sprake is van misbruik van procesrecht, omdat reeds voorafgaand aan de procedure duidelijk was dat NN de formele procespartij was. De kantonrechter is echter van oordeel dat door Schade24 uitvoerig is aangevoerd waarom [gedaagde] in haar optiek toch aansprakelijk zou zijn. Zo heeft zij aangevoerd alleen met [gedaagde] gecorrespondeerd te hebben, en acht zij de lange tijd die in het dossier is gaan zitten, en daarmee de hoge kosten, de verantwoordelijkheid van [gedaagde] . Hoewel dat standpunt zoals zojuist geoordeeld niet juist is, kan niet gezegd worden dat dit zodanig evident was dat dat sprake is van misbruik van procesrecht. De proceskosten zullen daarom worden toegewezen als hierna vermeld.

6. De beslissing

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt Schade24 in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [gedaagde] vastgesteld op € 374,- aan salaris voor de gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad en wijst af het méér of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.K. Rapmund en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

527


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature