< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verlenging ondertoezichtstelling en verlenging machtiging tot uithuisplaatsing

Uitspraakbeschikking

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Jeugd

zaakgegevens: C/10/612025 / JE RK 21-170

datum uitspraak: 11 februari 2021

beschikking verlenging ondertoezichtstelling en verlenging uithuisplaatsing

in de zaak van

de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond,

hierna te noemen de GI, gevestigd te Rotterdam,

betreffende

[naam kind] ,

geboren op [geboortedatum kind] 2005 te [geboorteplaats kind] ,

hierna te noemen [naam kind] .

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

[naam moeder] ,

hierna te noemen de moeder, wonende te [woonplaats moeder] ,

[naam vader] ,

hierna te noemen de vader, wonende op een onbekend adres in het Verenigd Koninkrijk.

Het procesverloopHet procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- het verzoekschrift met bijlagen van de GI van 22 januari 2021, ingekomen bij de griffie op 25 januari 2021,

- de briefrapportage van de bijzondere curator [naam 2] van 9 februari 2021.

Op 11 februari 2021 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord is:

- de moeder,

- een vertegenwoordigster van de GI, [naam 1] ,

- de bijzondere curator [naam 2] .

Opgeroepen en niet verschenen is de vader.

[naam kind] heeft zijn mening schriftelijk kenbaar gemaakt.

De feiten

Het ouderlijk gezag over [naam kind] wordt uitgeoefend door de ouders.

[naam kind] verblijft in het netwerk.

Bij beschikking van 13 februari 2020 is [naam kind] onder toezicht gesteld tot 13 februari 2021.

De kinderrechter heeft bij beschikking van 24 december 2020 de machtiging tot uithuisplaatsing van [naam kind] in het netwerk verlengd tot 13 februari 2021.

Het verzoek

De GI heeft verzocht de ondertoezichtstelling van [naam kind] te verlengen voor de duur van een jaar. Tevens wordt verzocht de machtiging tot uithuisplaatsing van [naam kind] in het netwerk te verlengen voor de duur van een jaar.

De GI heeft het verzoek ter zitting gehandhaafd en als volgt toegelicht. Het perspectief van [naam kind] is onduidelijk. [naam kind] woonde tot december 2020 bij zijn vader, maar die is samen met de broer van [naam kind] eind december 2020 onverwachts naar Engeland vertrokken. De vader wil dat [naam kind] ook naar Engeland komt en daarom heeft hij een verzoek tot vervangende toestemming voor verhuizing van [naam kind] bij de rechtbank ingediend. Dit verzoek moet nog worden behandeld. Op dit moment is het onduidelijk of een verhuizing van [naam kind] naar Engeland in zijn belang is. Niet bekend is waar [naam kind] dan precies gaat wonen, naar welke school hij kan en hoe verder de situatie daar is. Het is daarom van belang dat [naam kind] in de komende periode bij het pleeggezin kan verblijven. Tot slot is het voor de ontwikkeling van [naam kind] belangrijk dat er gewerkt gaat worden aan contactherstel met zijn moeder.

De standpunten

De moeder is blij met het verzoek. De huidige situatie is ongezond voor [naam kind] . De moeder wil graag werken aan het contactherstel met [naam kind] , maar [naam kind] wijst dat af. De moeder wil dat [naam kind] op een goede en veilige plek opgroeit. Zij denkt niet dat dat in Engeland bij de vader is. De moeder kent het pleeggezin waar [naam kind] verblijft goed en dat is een fijne plek voor hem om te blijven. Ook is hij dan in de gelegenheid om volgend jaar eindexamen te doen, zodat hij in elk geval een diploma heeft. Moeder vindt het geen goed idee om [naam kind] naar Engeland te laten gaan om de situatie aldaar te bekijken, omdat ze er dan geen vertrouwen in heeft dat [naam kind] nog naar Nederland terugkomt.

De bijzondere curator verwijst naar zijn brief van 9 februari 2021 en voegt daaraan het volgende toe. [naam kind] heeft te kennen gegeven heel graag naar zijn vader in Engeland te gaan. De vader woont in Oldham, maar dat lijkt niet een hele goede plek te zijn om op te groeien. Ook is nog niet duidelijk naar welke school [naam kind] dan zou kunnen. Daarnaast is het belangrijk dat [naam kind] contact heeft met zijn moeder. Hij heeft daarom voorgesteld om [naam kind] eerst in gesprek te laten gaat met zijn moeder. Daarna zou [naam kind] in een schoolvakantie in de gelegenheid gesteld kunnen worden om de woonplek van de vader in Engeland te bekijken. [naam kind] zou hierna een keuze moeten maken waar hij wil gaan wonen. In afwachting hiervan, is het belangrijk dat [naam kind] in het pleeggezin blijft.

De beoordeling

Uit de overgelegde stukken en de behandeling ter zitting is gebleken dat [naam kind] nog ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd. Er is sprake van een gecompliceerde echtscheiding en verstoorde relatie tussen de ouders. De vader wil geen contact met de moeder en weigert met haar in gesprek te gaan. Daarnaast heeft [naam kind] al een aantal jaar geen contact meer met zijn moeder. [naam kind] heeft een negatief beeld van zijn moeder en is afwijzend naar haar toe. De vader is een paar maanden geleden onverwachts met de broer van [naam kind] naar Engeland vertrokken. Sindsdien verblijft [naam kind] in een netwerkpleeggezin. [naam kind] wil graag naar de vader, maar het is onduidelijk of de vader in Engeland zijn zaken op orde heeft. Daarnaast is op dit moment onduidelijk of een verhuizing van [naam kind] naar Engeland in zijn belang is. Totdat hierover meer duidelijkheid is verkregen, is het in het belang van [naam kind] dat zijn verblijf binnen het netwerkpleeggezin wordt voortgezet. Daarnaast is het belangrijk dat er de komende periode gekeken wordt naar de mogelijkheden om toe te werken naar contactherstel van de moeder en [naam kind] De kinderrechter zal daarom de ondertoezichtstelling en de machtiging tot uithuisplaatsing verlengen voor de duur van een jaar.

Uit het voorgaande volgt dat is voldaan aan het wettelijke criterium genoemd in artikel 1:255 van het Burgerlijk Wetboek (BW). De kinderrechter zal de ondertoezichtstelling van [naam kind] daarom verlengen voor de duur van een jaar. Ook is de verlenging van de uithuisplaatsing van [naam kind] noodzakelijk in het belang van de verzorging en opvoeding (artikel 1:265c, tweede lid, BW).

De beslissing

De kinderrechter:

verlengt de ondertoezichtstelling van [naam kind] tot 13 februari 2022;

verlengt de machtiging tot uithuisplaatsing van [naam kind] in het netwerk tot 13 februari 2022;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. S. Jordaan, kinderrechter, in tegenwoordigheid van I.E. Teunissen als griffier en in het openbaar uitgesproken op 11 februari 2021.

De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op 22 februari 2021.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:

- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het gerechtshofDen Haag.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature