E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROT:2021:13243
Rechtbank Rotterdam, C/10/582946 / HA ZA 19-908

Inhoudsindicatie:

Eiseres vordert nakoming van de tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst. Gedaagde stelt dat zij mag terugkomen op de inhoud van de vaststellingsovereenkomst vanwege de in de vaststellingsovereenkomst opgenomen zinsnede ‘of course all above is without prejudice’ waaraan zij de consequentie verbindt dat de schikking ‘onder voorbehoud van alle rechten’ is. De rechtbank legt de overeenkomst uit. Geen onvoorwaardelijk opschortingsrecht. Ook het verweer van gedaagde dat partijen na sluiting van de vaststellingsovereenkomst een nieuwe, aanvullende afspraak hebben gemaakt die ertoe strekte dat gedaagde in afwachting van verzochte documentatie haar betalingen mocht opschorten, faalt. (Geen beroep gedaan op) artikel 7:904 lid 1 BW .

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie