E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROT:2021:12853
Rechtbank Rotterdam, 10/997506-17

Inhoudsindicatie:

De verdachte rechtspersoon wordt veroordeeld voor het handelen in strijd met de in artikel 9.2. 1.2 Wm vastgelegde zorgplicht. In het bedrijf werd dagelijks gewerkt met de kankerverwekkende stof chroom-6. De verdachte rechtspersoon heeft jarenlang nagelaten afdoende maatregelen te treffen om de gevaren van het werken met chroom-6 voor haar werknemers en het milieu te beperken. Werknemers waren niet op de hoogte van het gevaar van deze stof, werden nauwelijks voorgelicht over hoe zij met deze stof moesten werken en beschikten niet over (de juiste) persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook werd chroom-6 houdende vloeistof in het riool geloosd.

Overschrijding van de redelijke termijn, het feit dat het bedrijf direct alle maatregelen heeft getroffen waartoe de arbeidsinspectie haar verplichtte en dat niet is gebleken dat zij nadien nog arbeids- of milieuregelgeving heeft overtreden, weegt de rechtbank in strafmatigende zin mee. De rechtbank legt aan de verdachte rechtspersoon een geldboete van € 60.000,- op. De verdachte rechtspersoon wordt verder veroordeel om aan acht voormalige werknemers, die zich als benadeelde partij hebben gesteld, een bedrag van € 5.000,- per persoon aan immateriële schadevergoeding te betalen o.g.v. art. 6:106, aanhef en onder b BW.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie