< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

verlenging ondertoezichtstelling

UitspraakRECHTBANK ROTTERDAM

Team Jeugd

Zaaknummer: C/10/624335 / JE RK 21-2293

Datum uitspraak: 5 oktober 2021

Beschikking van de kinderrechter over een verlenging ondertoezichtstelling

in de zaak van

de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming west,

gevestigd te Dordrecht, hierna te noemen: de GI,

betreffende

[naam minderjarige 1] ,

geboren op [geboortedatum minderjarige 1] 2007 te [geboorteplaats] , hierna te noemen: [voornaam minderjarige 1] ,

[naam minderjarige 2] ,

geboren op [geboortedatum minderjarige 2] 2004 te [geboorteplaats] hierna te noemen: [voornaam minderjarige 2] .

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

[naam moeder] ,

hierna te noemen: de moeder, wonende te [woonplaats moeder] ,

advocaat: mr. M. Verkijk, te Haarlem,

[naam vader] ,

hierna te noemen: de vader, wonende te [woonplaats vader] .

Het procesverloop

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoek met bijlagen van de GI van 23 augustus 2021, ingekomen bij de griffie op 23 augustus 2021;

- de pleitnota van mr. Verkijk, overhandigd ter zitting.

Op 5 oktober 2021 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden en heeft de kinderrechter de zaak met gesloten deuren behandeld.

Verschenen zijn:- de vader;- de moeder, bijgestaan door mr. M. Verkijk;- een tweetal vertegenwoordigsters van de GI, [naam vertegenwoordigster 1] en [naam vertegenwoordigster 2] .

De feiten

Het ouderlijk gezag over [voornaam minderjarige 1] en [voornaam minderjarige 2] wordt uitgevoerd door de ouders.

[voornaam minderjarige 1] en [voornaam minderjarige 2] wonen bij de vader.

Bij beschikking van 18 oktober 2019 zijn [voornaam minderjarige 1] en [voornaam minderjarige 2] onder toezicht gesteld. Deze maatregel is daarna verlengd tot 18 oktober 2021.

Het verzoek

De GI verzoekt de ondertoezichtstelling van [voornaam minderjarige 1] en [voornaam minderjarige 2] te verlengen met zes maanden, met uitvoerbaarverklaring bij voorraad.

De GI heeft het verzoek ter zitting gehandhaafd en als volgt toegelicht. Wat betreft de doelen van de ondertoezichtstelling is momenteel het meest haalbare punt bereikt. De opvoedsituatie bij de vader is voldoende veilig. Er is al geruime tijd hulpverlening betrokken bij de kinderen en de vader. De verwachting is dat de vader deze hulpverlening in het vrijwillig kader zal voortzetten. De komende periode wil de GI de overdracht naar het wijkteam zorgvuldig laten plaatsvinden. Er is alleen nog onrust omtrent de zorgregeling met de moeder. De moeder heeft een bepaald beeld van de situatie en wil daar niet vanaf wijken. Verwacht wordt dat daarin geen verandering mogelijk is. De GI wil de komende periode inzetten op het sterker maken van de kinderen, zodat zij kunnen omgaan met de huidige situatie. Het wijkteam zal tijdig betrokken worden om de overdracht zorgvuldig voor te bereiden. De GI heeft veel contact met het wijkteam.

De standpunten

De moeder is het eens met het verzoek. De moeder heeft er vertrouwen in dat de hulpverlening vrijwillig wordt voortgezet. Zij maakt zich wel zorgen over de voortgang van de contactregeling met de kinderen, maar gaat ervanuit dat dit op de huidige wijze wordt doorgezet. De moeder heeft het gevoel dat de kinderen zich tegen de moeder keren, maar is van mening dat zij hen nooit teleurgesteld heeft. Het is belangrijk dat het contact blijft gewaarborgd.

De vader heeft ter zitting aangegeven dat hij de ondertoezichtstelling langer wil laten voortduren en het liefst tot de 18e verjaardag van de kinderen. De vader heeft geen vertrouwen in het wijkteam. De vader heeft van anderen vernomen dat het wijkteam deze casus niet aan kan. Er is nog steeds geen communicatie tussen de ouders mogelijk. De kinderen ervaren druk.

De beoordeling

Op basis van de stukken en de mondelinge behandeling is de kinderrechter van oordeel dat is voldaan aan het wettelijke criterium genoemd in artikel 1:255 van het Burgerlijk Wetboek .

[voornaam minderjarige 2] en [voornaam minderjarige 1] staan al geruime tijd onder toezicht van de GI. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de doelen van de ondertoezichtstelling. De opvoedsituatie van de kinderen bij de vader is veilig en stabiel. De kinderen krijgen hulpverlening om weerbaarder en sterker te worden. Het is niet haalbaar gebleken dat alle doelen zullen worden gehaald, het maximale is bereikt. Er zullen nog zorgen blijven over de invloed van de moeder op het gezinssysteem en de kinderen. Dit zal een onvoorspelbare factor blijven. De kinderen hebben één keer per zes weken begeleid bezoek met de moeder en wekelijks telefonisch contact. Zij ervaren het contact als prettig, maar worden soms teleurgesteld als de moeder de bezoeken afzegt.

De GI heeft er vertrouwen in dat de vader de hulpverlening zal voortzetten in het vrijwillig kader. De komende periode zal daarom worden toegewerkt naar een overdracht aan het wijkteam. Het is belangrijk dat deze overdracht zorgvuldig gebeurt. Hoewel de vader er geen vertrouwen in heeft, acht de kinderrechter een periode van zes maanden een redelijke tijd om met elkaar tot een goede overdracht te komen. De kinderrechter zal daarom de ondertoezichtstelling van [voornaam minderjarige 1] en [voornaam minderjarige 2] verlengen voor de duur van zes maanden (artikel 1:260, eerste lid, BW).

De beslissing

De kinderrechter:

verlengt de ondertoezichtstelling van [voornaam minderjarige 1] en [voornaam minderjarige 2] tot 18 april 2022;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beslissing is mondeling gegeven en in het openbaar uitgesproken op 5 oktober 2021 door mr. A.J. van Dijk, kinderrechter, in tegenwoordigheid van mr. L.M. Ruijgrok, als griffier.

Deze beslissing is schriftelijk vastgesteld op 19 oktober 2021.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:

- door de verzoekers en de belanghebbende(n) aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend bij de griffie van het gerechtshof te Den Haag.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature