E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROT:2021:106
Rechtbank Rotterdam, ROT 19/2316 en ROT 19/2914

Inhoudsindicatie:

Disciplinaire straf. Tijdelijke terugplaatsing binnen salarisschaal door onzorgvuldig handelen bij en het doen van onjuiste aangiften Inkomstenbelasting. Eiser is verantwoordelijk voor de juistheid van de vooraf ingevulde gegevens op de aangifte. Eiser had de fiscale zaken bij zijn werkgever moeten melden, ongeacht de relatie tussen hem en zijn direct leidinggevende. De gekozen strafmaat is evenredig aan het verweten plichtsverzuim. Verweerder heeft hierbij voldoende rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van eiser en de fouten die de fiscus zelf heeft gemaakt. Onjuiste rechtsmiddelenverwijzing en het niet geven van een cautie leiden niet tot onzorgvuldige besluitvorming.

Overschrijding beroepstermijn. Niet gebleken dat eiser in een dusdanige psychische toestand verkeerde dat hij gedurende de gehele beroepstermijn buiten staat was om, eventueel met hulp van derden, beroep in te stellen. Artikel 6 EVRM staat er niet aan in de weg om aan het gebruik van een rechtsmiddel een termijn te verbinden of om bewijs te verlangen van de oorzaak van een termijnoverschrijding. Niet-ontvankelijk.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie