< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht? Kantonrechter niet bevoegd op grond van arbitragebeding.

UitspraakRECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 9212015 \ VZ VERZ 21-8269

datum: 31 augustus 2021

proces-verbaal van mondelinge uitspraak ex artikel 30p Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van

[naam verzoeker],

wonende te [woonplaats verzoeker],

verzoeker, tevens verweerder,

gemachtigde: mr. M.A.M. Lem,

tegen

de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar buitenlands recht

EY Advisory Netherlands LLP,

gevestigd te Londen,

verweerster, tevens verzoekster,

gemachtigden: mr. P.H.E. Voûte en mr. Y. el Harchaoui.

Partijen worden hierna aangeduid als “[naam verzoeker]” respectievelijk “EY”.

Aanwezig is mr. A.J.M. van Breevoort, kantonrechter, bijgestaan door mr. I. el Bouchibti, griffier.

Na uitroeping van de zaak verschijnen:

[naam verzoeker] in persoon, bijgestaan door zijn gemachtigde;

[naam 1], [naam 2] en [naam 3] namens EY, bijgestaan door de advocaten mr. P.H.E. Voûte en mr. I. Veerkamp.

De kantonrechter gaat over tot de mondelinge behandeling.

De zaak is met partijen besproken. Daarbij hebben partijen hun standpunten ten aanzien van het onbevoegdheidsverweer van EY nader toegelicht. De kantonrechter heeft de zitting voor korte tijd geschorst. Na hervatting van de zitting heeft de kantonrechter op de voet van artikel 30p van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in aanwezigheid van beide partijen mondeling uitspraak gedaan. Deze luidt als volgt.

De gronden van de beslissing

Als uitgangspunt geldt de AN Admission Agreement, waarbij sprake is van een driepartijen-overeenkomst tussen EY, [naam bedrijf], als EYAN Partner, en [naam verzoeker] in persoon, als EYAN Professional. Uit het verweer van EY blijkt dat ook EY verschil maakt tussen de bv van [naam verzoeker] en [naam verzoeker] als natuurlijk persoon. De AN Admission Agreement vormt de basis voor de rechtsbetrekking die partijen zijn aangegaan. In artikel 7 van de ze overeenkomst is, vrij vertaald, opgenomen dat elk geschil dat voortvloeit uit de AN Admission Agreement, zal worden opgelost met inachtneming van artikel 25 van de AN Rules. In artikel 25 lid 1 onder 1 van de AN Rules is opgenomen dat alle geschillen worden beslist door het Nederlands Arbitrage Instituut. De kantonrechter concludeert derhalve op grond van artikel 1022 Rv dat hij niet bevoegd is om van het onderhavige geschil kennis te nemen.

[naam verzoeker] wordt veroordeeld in de proceskosten van EY, tot aan deze uitspraak begroot op € 498,00.

De beslissing

De kantonrechter:

verklaart zich onbevoegd;

veroordeelt [naam verzoeker] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van EY begroot op € 498,00 aan salaris voor de gemachtigde.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal dat door de kantonrechter is ondertekend.

757


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature