< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

“Bewezenverklaring van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd, en eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, meermalen gepleegd. De rechtbank acht de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar en ontslaat hem van alle rechtsvervolging.”

UitspraakRechtbank Rotterdam

Team straf 3

Parketnummer: 10/189129-19

Datum uitspraak: 18 mei 2020

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren te Curaçao op [geboortedatum verdachte] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres:

[adres verdachte] , [woonplaats verdachte] ,

ten tijde van het onderzoek op de terechtzitting preventief gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Vught (PPC),

raadsman mr. T.S. Kessel, advocaat te Dordrecht.

1. Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzittingen van 19 november 2019, 24 april 2020 en 18 mei 2020.

2. Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

3. Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. C. de Kimpe heeft gevorderd:

bewezenverklaring van het onder 1 en 2 ten laste gelegde;

ontslag van alle rechtsvervolging ten aanzien van de feiten 1 en 2.

4. Waardering van het bewijs

4.1.

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Op grond daarvan, en op grond van de redengevende inhoud van het voorgaande, is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1.

hij op 6 augustus 2019 te Dordrecht [naam agent 1] en [naam agent 2] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, door die [naam agent 1] en [naam agent 2] dreigend de woorden toe te voegen “Laat mij met rust, anders schiet ik je kankerkop eraf” en “Ik ga jullie kapot schieten kankerlijers, ik maak jullie helemaal kapot”;

2

hij op 6 augustus 2019 te Dordrecht opzettelijk de ambtenaren, te weten [naam agent 1] (hoofdagent van politie Eenheid Rotterdam) en [naam agent 2] (hoofdagent van politie Eenheid Rotterdam), gedurende of ter zake van de rechtmatige

uitoefening van hun bediening, in hun tegenwoordigheid en in het openbaar,

mondeling heeft beledigd, door hen de woorden toe te voegen:

- “ Kankeragenten”,

- “ Met je kanker lelijke gezicht”,

- “ Stelletje kankerhomo’s” en

- “ Kankerlijers”

.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

5. Strafbaarheid feiten

De bewezen feiten leveren op:

1.

bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd;

2.

eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. De feiten zijn dus strafbaar.

6. Strafbaarheid verdachte

6.1.

Standpunt officier van justitie en verdediging

Zowel de officier van justitie als de verdediging heeft aangevoerd dat de verdachte ten tijde van het plegen van de ten laste gelegde feiten volledig ontoerekeningsvatbaar was en daarom moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

6.2.

Beoordeling

Over de verdachte is gerapporteerd door twee gedragsdeskundigen, te weten door psychiater dr. D.J. Vinkers op 27 maart 2020 en psycholoog drs. I.J.G.P. Neissen op 8 april 2020. Zij hebben geconcludeerd dat de verdachte lijdende is aan een ongespecificeerde schizofreniespectrumstoornis, een ernstige stoornis in het gebruik van cannabis, een (matige) stoornis in het gebruik van cocaïne en alcohol en antisociale persoonlijkheidstrekken. Voorts hebben de deskundigen geconcludeerd dat dit ook zo was ten tijde van het ten laste gelegde en dat deze stoornissen de gedragskeuzes en gedragingen van de verdachte beïnvloedden ten tijde van het ten laste gelegde. Beide gedragsdeskundigen hebben gesteld dat de overtuiging van de verdachte, dat de politie hem wil benadelen, voort komt vanuit de genoemde psychotische stoornis, mogelijk versterkt door druggebruik. De deskundigen adviseren dan ook om de ten laste gelegde feiten niet aan de verdachte toe te rekenen. Verder wordt geadviseerd om de mogelijkheid van een zorgmachtiging via artikel 2.3 van de Wet forensische zorg te laten onderzoeken conform de Wvggz. Hiermee zou de verdachte in een psychiatrisch ziekenhuis kunnen worden opgenomen.

Nu de conclusies van de psychiater en de psycholoog worden gedragen door hun bevindingen en door hetgeen ook overigens op de terechtzitting is gebleken, neemt de rechtbank die conclusies over en maakt die tot de hare. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de bewezenverklaarde feiten de verdachte niet kunnen worden toegerekend, zodat hij niet strafbaar is.

De rechtbank zal de verdachte ontslaan van alle rechtsvervolging.

De rechtbank heeft kennis genomen van het verzoekschrift van de officier van justitie tot het afgeven van een zorgmachtiging en heeft daar bij afzonderlijke beschikking op beslist.

6.3.

Conclusie

Er is een omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is niet strafbaar.

7. Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 39, 57, 266, 267 en 285 van het Wetboek van Strafrecht .

8. Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

9. Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte voor het bewezen verklaarde niet strafbaar en ontslaat de verdachte ten aanzien daarvan van alle rechtsvervolging.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. W.H.J. Stemker Köster, voorzitter,

en mrs. J.A.M.J. Janssen-Timmermans en G.A. Bouter-Rijksen, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. D.W.A. Sonneveld-de Raad, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op de datum die in de kop van dit vonnis is vermeld.

De oudste rechter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage I

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

hij op of omstreeks 6 augustus 2019 te Dordrecht [naam agent 1] en/of [naam agent 2] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling, door die [naam agent 1] en/of [naam agent 2] dreigend de woorden toe te voegen “Laat mij met rust, anders schiet ik je kankerkop eraf” en/of “Ik ga jullie kapot schieten kankerlijers, ik maak jullie helemaal kapot”, althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking;

2

hij op of omstreeks 6 augustus 2019 te Dordrecht opzettelijk de ambtenaren, te weten [naam agent 1] (hoofdagent van politie Eenheid Rotterdam) en/of [naam agent 2] (hoofdagent van politie Eenheid Rotterdam), gedurende of ter zake van de rechtmatige

uitoefening van hun bediening, in hun tegenwoordigheid en/of in het openbaar,

mondeling heeft beledigd, door hen de woorden toe te voegen:

- “ Kankeragenten”,

- “ Met je kanker lelijke gezicht”,

- “ Stelletje kankerhomo’s” en/of

- “ Kankerlijers”,

althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature