< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

rechterlijke machtiging, art. 26 Wzd, verkorte duur wegens beperkte mogelijkheid van advocaat tot horen cliënte ivm coronamaatregelen

UitspraakRECHTBANK ROTTERDAM

Team familie

Zaak-/rekestnummer: C/10/593616 / FA RK 20-1957

Schriftelijke uitwerking van de mondelinge beslissing van 3 april 2020 betreffende een rechterlijke machtiging tot opname en verblijf als bedoeld in artikel 26 van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cli ënten (hierna: Wzd)

op verzoek van:

het CIZ,

met betrekking tot:

[naam cliënt] ,

geboren op [geboortedatum cliënt] ,

hierna: cliënt,

wonende en verblijvende aan de [adres cliënt] , [woonplaats cliënt] ,

advocaat mr. A. van Toorn te Rotterdam.

1. Procesverloop

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit het verzoekschrift van het CIZ, ingekomen ter griffie op 20 maart 2020.

Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

 het indicatiebesluit op grond van artikel 3.2.3 van de Wet langdurige zorg van 9 april 2019;

 de medische verklaring, opgesteld en ondertekend door drs. A.J.B. Verkaaik, arts, van 11 maart 2020;

 de aanvraag voor een rechterlijke machtiging van 12 februari 2020;

 het zorgplan van 25 oktober 2019.

1.2.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 3 april 2020.

Bij die gelegenheid zijn (conform de Tijdelijke regeling F&J rechtbanken i.v.m. Corona) telefonisch gehoord:

 cliënt in het bijzijn van M. Ouwehand, casemanager en [naam dochter] , dochter van cliënt;

mr. A. van Toorn, advocaat van cliënt.

2. Beoordeling

2.1.

De rechter kan op verzoek van het CIZ een rechterlijke machtiging tot opname en verblijf in een geregistreerde accommodatie verlenen als bedoeld in artikel 24 lid 1 Wzd. De machtiging kan slechts worden verleend indien naar het oordeel van de rechter het gedrag van de cliënt als gevolg van zijn psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap, dan wel als gevolg van een daarmee gepaard gaande psychische stoornis of een combinatie daarvan leidt tot ernstig nadeel. Daarnaast zijn de opname en het verblijf noodzakelijk om het nadeel te voorkomen of af te wenden en zijn er geen minder ingrijpende mogelijkheden om het ernstig nadeel te voorkomen of af te wenden.

2.2.

Uit de overgelegde stukken en de mondelinge behandeling is gebleken dat cliënt lijdt aan een psychogeriatrische aandoening, te weten een matig tot ernstig dementiesyndroom, waarschijnlijk type Alzheimer, met achterdocht, hallucinaties en gedragsproblemen.

2.3.

Deze psychogeriatrische aandoening leidt tot ernstig nadeel. Het ernstig nadeel is gelegen in het bestaan van of het aanzienlijk risico op ernstig lichamelijk letsel voor cliënt zelf of een ander, ernstige verwaarlozing en de situatie dat cliënt met hinderlijk gedrag agressie van andere oproept. Cliënt woont thuis met echtgenote en gaat overdag naar de dagopvang. Cliënt lijdt aan dementie en hallucinaties. Cliënt is in de nacht erg onrustig. Er is geprobeerd de hallucinaties tegen te gaan door middel van Haldol maar hierdoor nam de onrust in de nacht alleen maar toe. De echtgenote van cliënt heeft zelf ook last van haar gezondheid en de kinderen van cliënt maken zich zorgen om beide ouders. De echtgenote van cliënt kan zich moeilijk inleven in de ziekte van cliënt en dat zorgt voor onrust. Cliënt heeft 24-uurszorg nodig die in de thuissituatie niet meer geboden kan worden.

2.4.

De opname en het verblijf zijn noodzakelijk en geschikt om het ernstig nadeel te voorkomen of af te wenden.

2.5.

Er zijn geen minder ingrijpende mogelijkheden om het ernstig nadeel te voorkomen of af te wenden.

2.6.

Gebleken is dat cliënt zich verzet tegen de opname en het verblijf.

2.7.

Advocaat van cliënt geeft aan dat zij als gevolg van de coronamaatregelen niet in staat is geweest cliënt te horen voorafgaand aan de zitting. Daardoor is het standpunt van cliënt betreffende de zorg haar niet geheel duidelijk. Zij geeft aan dat cliënt hier wisselend in is geweest. Zij hoopt dat na een periode van drie maanden de coronamaatregelen weer zijn opgeheven, zodat zij cliënt bezoeken en hij deugdelijk kan worden gehoord. De rechtbank zal dit verzoek om de duur van de machtiging te verkorten honoreren.

2.8.

De rechtbank is van oordeel dat is voldaan aan de criteria voor een machtiging. Vanwege het verzoek van de advocaat met betrekking op de coronamaatregelen zal de machtiging, in afwijking van de door het CIZ verzochte termijn, worden verleend voor de duur van drie maanden.

3. Beslissing

De rechtbank:

3.1.

verleent een machtiging tot opname en verblijf ten aanzien van [naam cliënt] voornoemd;

3.2.

bepaalt dat deze machtiging geldt tot en met 3 juli 2020;

3.3.

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is op 3 april 2020 mondeling gegeven door mr. H.J. Wieman-Bart, rechter, in tegenwoordigheid van mr. C.W. Wapenaar, griffier, en op 10 april 2020 schriftelijk uitgewerkt en getekend.

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature