E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROT:2020:3430
Rechtbank Rotterdam, C/10/587469 / HA RK 19-1473

Inhoudsindicatie:

Deelgeschil. De keuze van verzoekster om de aansprakelijkstelling van verweerster te laten beoordelen door een derde (in casu haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar), brengt niet met zich dat het verbod op verwerking van medische gegevens van verweerster (ex artikel 9 lid 1 AVG ) daardoor niet meer opgaat. De omstandigheid dat dit in de praktijk de beoordeling door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar lastig zou kunnen maken, is van onvoldoende gewicht om inbreuk te maken op een grondrecht en kan bovendien niet aan verweerster worden tegengeworpen. Het beroep van verzoekster op uitzonderingsbepalingen uit de AVG en artikel 6 EVRM slagen niet. Verzoekster is gehouden de aansprakelijkstelling van verweerster in behandeling te nemen in die zin dat zij zoveel als mogelijk een standpunt inneemt over de door verweerster geuite verwijten.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie