< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bevoegdheidsincident. Eindvonnis. Het is niet vast komen te staan dat door gedaagde in het incident aan eisers in het incident een redelijke mogelijkheid is geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Eisers in het incident kunnen zich dan ook met recht op grond van artikelen 6:233 aanhef en onderdeel b en 6:234 BW beroepen op de vernietigbaarheid van het in de algemene voorwaarden opgenomen forumkeuzebeding. De rechtbank acht zich niet bevoegd en verwijst de zaak.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/592005 / HA ZA 20-213

Vonnis in incident van 16 december 2020

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MAASMOND B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. E. Sonneveld te ’s-Gravenhage,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SPARQ B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SPARQ BALUSTRADES B.V.,

beide gevestigd te Heerenveen,

gedaagden in de hoofdzaak,

eiseressen in het incident,

advocaat mr. J.C. Croes te Leeuwarden.

Partijen zullen hierna Maasmond en Sparq c.s. genoemd worden. Gedaagden zullen hierna afzonderlijk Sparq B.V. en Sparq Balustrades B.V. genoemd worden.

1. De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het tussenvonnis in het incident van 26 augustus 2020 (hierna: het tussenvonnis);

de akte van Maasmond op de rol van 23 september 2020, met producties 28 en 29;

de antwoordakte van Sparq c.s. op de rol van 21 oktober 2020, met producties 1 tot en met 3.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. De verdere beoordeling in het incident

2.1.

Bij tussenvonnis is Maasmond toegelaten bewijs te leveren van haar stelling dat de algemene voorwaarden van Maasmond tijdens het gesprek op 8 februari 2017 fysiek zijn verstrekt.

2.2.

Maasmond heeft in dat kader bij haar akte van 23 september 2020 als productie 28 en 29 schriftelijke verklaringen van [naam 1] (hierna: [naam 1] ) en [naam 2] (hierna: [naam 2] ) overgelegd.

2.3.

Sparq c.s. heeft bij antwoordakte van 21 oktober 2020 hierop gereageerd en onder meer betoogd dat de schriftelijke verklaringen van [naam 1] en [naam 2] feitelijk onjuist zijn. Sparq c.s. heeft ter onderbouwing van dat standpunt eveneens schriftelijke verklaringen in het geding gebracht, te weten van [naam 3] (directeur van Sparq c.s.), [naam 4] (projectleider, ingehuurd door Sparq c.s.) en [naam 5] (accountmanager van Sparq c.s.).

2.4.

De rechtbank stelt voorop dat de beoordeling van schriftelijke verklaringen met de nodige voorzichtigheid moet gebeuren. Immers, het ontbreekt de rechtbank aan informatie over de totstandkoming van de schriftelijke verklaringen, zoals de gestelde vragen en de mate van sturing.

2.5.

[naam 1] verklaart dat hij tijdens het gesprek op 8 februari 2017 alle stukken in het portfolio met de aanwezigen ‘blad voor blad’ heeft doorgenomen. De rechtbank begrijpt hieruit dat [naam 1] ook de algemene voorwaarden van Maasmond blad voor blad zou hebben doorgenomen. Dat komt onwaarschijnlijk voor. De ervaring leert dat algemene voorwaarden niet afzonderlijk worden doorgenomen, toegelicht of bediscussieerd. Daarnaast is [naam 1] werkzaam voor Maasmond, de partij die belang heeft bij de verklaring die hij aflegt.

2.6.

[naam 2] verklaart niet rechtstreeks over zijn wetenschap van de inhoud van de map, die in elk geval niet van hem afkomstig is en evenmin door hem is overhandigd. Wat de bij de overhandiging door [naam 1] gegeven “behorende toelichting” zou moeten zijn, is evenmin duidelijk. De rechtbank is in elk geval niet bekend met een gebruik dat een mondelinge toelichting wordt gegeven bij de algemene voorwaarden.

2.7.

De verklaringen van [naam 1] en [naam 2] , zowel afzonderlijk als in onderling verband en samenhang bezien, zijn dan ook onvoldoende overtuigend om het bewijs van fysieke overhandiging op te baseren.

2.8.

De verklaringen van Sparq c.s. bieden geen van alle een aanknopingspunt voor de stelling dat de algemene voorwaarden tijdens het gesprek op 8 februari 2017 aan de vertegenwoordigers van Sparq c.s. zijn overhandigd.

2.9.

Het rechtbank stelt dan ook vast dat door Maasmond het aan haar opgedragen bewijs niet is geleverd, zodat niet vast is komen te staan dat door Maasmond aan Sparq c.s. een redelijke mogelijkheid is geboden om van de algemene voorwaarden van Maasmond kennis te nemen. Gelet hierop kan Sparq c.s. zich met recht op grond van artikelen 6:233 aanhef en onderdeel b en 6:234 BW beroepen op de vernietigbaarheid van het in de algemene voorwaarden van Maasmond opgenomen forumkeuzebeding voor de rechtbank Rotterdam.

2.10.

Bij die stand van zaken geldt de hoofdregel van artikel 99 Rv , waarin is bepaald dat bevoegd is de rechter van de woonplaats van de gedaagde. Dat betekent dat niet de rechtbank Rotterdam bevoegd is om van de vordering in de hoofdzaak kennis te nemen, maar de rechtbank Noord-Nederland.

2.11.

Artikel 103, eerste volzin, Rv geeft onder omstandigheden een aanvullende relatieve bevoegdheid, die aan de bevoegdheid op grond van de hoofdregel niet afdoet. Als Maasmond echter daarvan gebruik had willen maken, had zij Sparq c.s. direct voor de rechtbank Den Haag moeten dagvaarden. Dat heeft zij niet gedaan en daarom ziet de rechtbank reeds hierom geen aanleiding de zaak naar de rechtbank Den Haag te verwijzen. In het midden kan blijven of in deze zaak sprake is van een geschil betreffende een onroerende zaak, zoals de eerste volzin van artikel 103 Rv omschrijft.

2.12.

Gelet op het voorgaande wordt de incidentele vordering tot onbevoegdheid toegewezen en zal de hoofdzaak worden verwezen naar de rechtbank Noord-Nederland.

2.13.

Maasmond zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van het incident worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Sparq c.s. worden begroot op

€ 814,50 (1,5 punt x tarief II à € 543,00 per punt). De beslissing wordt uitvoerbaar bij voorraad verklaard, omdat de vordering daartoe is gegrond op de wet en niet is bestreden door Maasmond. Nakosten en wettelijke rente worden toegewezen als omschreven in de beslissing.

3. De beslissing

De rechtbank

in het incident

3.1.

verklaart zich onbevoegd van de vordering in de hoofdzaak kennis te nemen;

3.2.

veroordeelt Maasmond in de kosten van het incident, aan de zijde van Sparq c.s. tot op heden begroot op € 814,50, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na de dag waarop dit vonnis is gewezen tot de dag van volledige betaling;

3.3.

veroordeelt Maasmond in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat de Maasmond niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na de dag waarop dit vonnis is gewezen tot de dag van volledige betaling;

3.4.

verklaart veroordelingen 3.2 en 3.3 uitvoerbaar bij voorraad;

in de hoofdzaak

3.5.

verwijst de zaak in de stand waarin zij zich bevindt, naar de rechtbank Noord-Nederland.

Dit vonnis is gewezen door mr. drs. J. van den Bos. Het is ondertekend door mr. J.F. Koekebakker, rolrechter, en door deze in het openbaar uitgesproken op 16 december 2020.

[3070/1407]


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature