< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

“Verlenging OTS”.

Uitspraakbeschikking

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Jeugd

Zaakgegevens: C/10/590248 / JE RK 20-231

datum uitspraak: 7 februari 2020

beschikking verlenging ondertoezichtstelling

in de zaak van

de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming West, hierna te noemen de GI,

gevestigd te Dordrecht,

betreffende

[naam kind] , geboren op [geboortedatum kind] 2012 te [geboorteplaats kind] , hierna te noemen [naam kind] .

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

[naam moeder] , hierna te noemen de moeder,

wonende te [woonplaats moeder] ,

[naam vader] , hierna te noemen de vader,

wonende te [woonplaats vader] .

Het procesverloop

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- het verzoek met bijlagen van de GI van 24 januari 2020, ingekomen bij de griffie op 27 januari 2020;

- een faxbericht met bijlagen van mr. M.G. Hoogerwerf, namens de moeder, van 6 februari 2020.

Op 7 februari 2020 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

- de moeder, bijgestaan door haar advocaat mr. M.G. Hoogerwerf,

- de advocaat van de vader, mr. R. van Leur,- een vertegenwoordigster van de GI, mw. [naam vertegenwoordigster] .

Opgeroepen en niet verschenen is de vader.

De feitenHet ouderlijk gezag over [naam kind] wordt uitgeoefend door de ouders.

[naam kind] woont bij de moeder.

Bij beschikking van 6 maart 2019 is onder toezicht gesteld tot 6 maart 2020.

Het verzoek

De GI verzoekt de ondertoezichtstelling van [naam kind] te verlengen voor de duur van één jaar.

De GI handhaaft ter zitting het verzoek. [naam kind] heeft door de echtscheiding van de ouders veel meegemaakt. De kinderrechter heeft een omgangsregeling tussen de vader en [naam kind] uitgesproken, hetgeen de GI moet begeleiden in het belang van [naam kind] . Deze omgangsregeling biedt [naam kind] duidelijkheid en structuur. Er is echter sprake van wederzijds wantrouwen tussen de ouders. Dit belemmert [naam kind] in zijn ontwikkeling van zelfvertrouwen en van een eigen identiteit. De GI werkt aan het opstellen van bodemeisen waarmee de ouders de fysieke en emotionele veiligheid van [naam kind] kunnen garanderen. Voorts dient gewerkt te worden aan de invulling van het gezamenlijk gezag over [naam kind] en de communicatie tussen de ouders in het belang van [naam kind] . Daarnaast zal speltherapie voor [naam kind] worden ingezet. Om dit te kunnen inzetten is het echter belangrijk dat de spanning tussen de ouders zal verdwijnen, dan wel wordt verminderd.

De standpunten

Door en namens de moeder wordt ter zitting ingestemd met het verzoek van de GI. Het afgelopen jaar is echter weinig invulling gegeven aan de ondertoezichtstelling. Ook wordt er al een jaar gesproken over het inzetten van speltherapie voor [naam kind] , maar dit is nog niet van de grond gekomen. De moeder is van mening dat de speltherapie van [naam kind] spoedig dient te starten. Ook dient er gewerkt te worden aan de communicatie tussen de ouders. De moeder wil graag dat [naam kind] goed en onbelast contact heeft met beide ouders.

Mr. Van Leur stemt ter zitting, namens de vader, in met het verzoek van de GI. De omgangsregeling die door de kinderrechter is uitgesproken betreft een tijdelijke omgangsregeling. De kinderrechter heeft immers de opdracht gekregen om toe te werken naar een weekendregeling waarbij de invulling aan de GI is overgedragen. Dit is echter niet gebeurd. Voorts dient er gewerkt te worden aan de verhouding tussen de ouders en hun communicatie.

De beoordeling

Uit de overgelegde stukken en de behandeling ter zitting is gebleken dat [naam kind] vooralsnog ernstig wordt bedreigd in zijn ontwikkeling. De ouders zijn niet in staat om na hun echtscheiding te communiceren in het belang van [naam kind] . [naam kind] wordt voortdurend geconfronteerd met spanningen, onvoorspelbaarheid en onveiligheid. Voortzetting van de ondertoezichtstelling middels een jeugdbeschermer is in het belang van [naam kind] noodzakelijk, opdat de ontwikkelingsbedreiging wordt weggenomen en hij onbelast contact kan hebben met beide ouders.

Uit voorgaande volgt dat is voldaan aan het wettelijke criterium genoemd in artikel 1:255 van het Burgerlijk Wetboek (BW). De kinderrechter zal daarom de ondertoezichtstelling van [naam kind] verlengen voor de duur van twaalf maanden.

De beslissing

De kinderrechter:

verlengt de ondertoezichtstelling van [naam kind] tot 6 maart 2021;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. C.N. Melkert, kinderrechter, in tegenwoordigheid van mr. C.N. Arduin als griffier en in het openbaar uitgesproken op 7 februari 2020.

De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:

- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het gerechtshofDen Haag.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature