< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Studievertraging

UitspraakRECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 8504247 CV EXPL 20-2054

uitspraak: 12 november 2020

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Dordrecht,

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Tio Teach B.V.,

gevestigd te Hengelo,

eiseres,

gemachtigde: GGN Mastering Credit B.V.,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde,

die procedeert in persoon.

Partijen worden hierna aangeduid als ‘Tio Teach’ en ‘ [gedaagde] ’.

1. Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het tussenvonnis van 10 september 2020 en de daarin genoemde stukken;

de aantekeningen van de mondelinge behandeling die heeft plaatsgevonden op 13 oktober 2020 via beeld- en geluidverbinding met het programma Skype voor bedrijven.

Het vonnis is bepaald op heden.

2. De verdere beoordeling

2.1

In het tussenvonnis van 10 september 2020 is het volgende overwogen. Als Tio Teach een van haar verplichtingen uit de overeenkomst niet is nagekomen, dan moet zij de schade die [gedaagde] daardoor heeft geleden vergoeden. Van Tio Teach mocht in dat kader worden verwacht dat zij de begeleiding van haar studenten zo inricht dat de student daardoor geen onnodige vertraging oploopt.

2.2

Tio Teach heeft verwezen naar het overzicht dat zij eerder in het geding heeft gebracht en zij heeft aangevoerd dat de scriptie van [gedaagde] binnen 17 dagen door de eerste begeleider is bekeken. Volgens Tio Teach is een termijn van twee weken gebruikelijk en redelijk. In dit geval is die termijn dus slechts met drie dagen overschreden, aldus Tio Teach.

2.3

[gedaagde] heeft in reactie hierop gesteld dat het nakijken van de definitieve scriptie niet het probleem was. Een scriptie bestaat uit verschillende onderdelen die afzonderlijk beoordeeld dienen te worden, eerst door de eerste begeleider en vervolgens, na goedkeuring, door de tweede begeleider. Het is pas mogelijk om verder te gaan met het volgende onderdeel als ook de tweede begeleider het hoofdstuk heeft goedgekeurd. De studievertraging is volgens [gedaagde] met name ontstaan omdat de eerste begeleider steeds ruim twee weken nodig had om onderdelen goed te keuren, en vervolgens bleek de tweede begeleider toch opmerkingen te hebben waardoor het stuk herschreven moest worden. Daarnaast is Tio Teach niet in actie gekomen nadat [gedaagde] had verzocht om een andere begeleider.

2.4

Tio Teach heeft de feitelijke juistheid van de nadere uitleg van [gedaagde] niet betwist en voor zover zij het wel heeft willen betwisten heeft zij die betwisting onvoldoende onderbouwd. Het is aan [gedaagde] om de feiten voor zijn verweer te stellen en zo nodig te bewijzen, maar van Tio Teach mag worden verwacht dat zij uitlegt hoe het volgens haar is gegaan. Dat mag te meer van Tio Teach worden verwacht aangezien zij een professionele onderwijsinstelling is en het voor haar goed mogelijk is om uit te zoeken hoe een en ander is gegaan. Dat zij ervoor heeft gekozen om niemand van Tio Teach zelf aan de mondelinge behandeling te laten deelnemen, komt in dat kader dan ook voor haar rekening.

2.5

Met het voorgaande is vast komen te staan dat [gedaagde] onnodige studievertraging heeft opgelopen, welke studievertraging Tio Teach kan worden verweten. Tio Teach heeft immers niet uitgelegd waarom de eerste begeleider steeds meer tijd dan gebruikelijk nodig had en waarom Tio Teach op dat punt geen actie heeft ondernomen. [gedaagde] heeft hierdoor in zoverre schade geleden dat hij daardoor langer studiegeld heeft moeten betalen. Deze schade kan hij verrekenen met wat hij over die periode aan Tio Teach verschuldigd is. Dit heeft tot gevolg dat de vordering van Tio Teach zal worden afgewezen.

2.6

Tio Teach zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Deze kosten zullen voor [gedaagde] worden vastgesteld op nihil nu hij zich niet heeft laten bijstaan door een gemachtigde.

3. De beslissing

De kantonrechter:

wijst het gevorderde af;

veroordeelt Tio Teach in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [gedaagde] vastgesteld op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. C. van Steenderen-Koornneef en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

43416


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature