E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROT:2019:4667
Rechtbank Rotterdam, 10/960168-13

Inhoudsindicatie:

Profijtontneming onderzoek ARMOR. Berekening wvv op transactiebasis. Pondspondsgewijze verdeling tussen 7 veroordeelden. Geen wvv uit ‘andere strafbare feiten’, omdat niet kan worden vastgesteld of het TorRAT-csv direct toegang had tot de bankrekeningen van de money mules. Daardoor is niet duidelijk of het TorRAT-csv over de bedragen die op de rekeningen van de money mules werden gestort, kon beschikken. De kosten die gemaakt zijn voor de money mules zijn op een forfaitair bedrag gesteld, tenzij de reële kosten onderbouwd zijn. Niet vastgesteld kon worden dat de kosten in verband met een reis naar Thailand in directe relatie tot de strafbare feiten staan, zodat deze kosten buiten beschouwing worden gelaten. Toegekende vordering vd benadeelde partij ING wordt op het wvv in mindering gebracht. Matiging van het vast te stellen ontnemingsbedrag met € 5.000,- wegens overschrijding van de redelijk termijn met ruim 3 jaar.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie