E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROT:2019:10703
Rechtbank Rotterdam, C/10/587951 / KG ZA 19-1297 (voorlopige voorziening), C/10/587948 / FA RK 19-10829 (beroep)

Inhoudsindicatie:

Ten aanzien van het opgelegde huisverbod:

Beroep niet-ontvankelijk.

Verzoek om voorlopige voorziening afgewezen.

Ten aanzien van het verlengde huisverbod:

Beroep ongegrond.

Verzoek om voorlopige voorziening afgewezen.

Ten aanzien van het opgelegde huisverbod:

Omdat het bij besluit van 2 december 2019 opgelegde huisverbod op 12 december 2019 is afgelopen, heeft verzoeker geen belang bij de verzochte voorlopige voorziening.

Verzoeker heeft niet althans onvoldoende aangevoerd dat hij belang heeft bij het door hem ingestelde beroep tegen het besluit van 2 december 2019.

Zijn advocaat heeft weliswaar ter zitting alsnog een verzoek om schadevergoeding gedaan om in het beroep te kunnen worden ontvangen,

maar dit verzoek is onvoldoende gemotiveerd.

Dat verzoeker belang bij zijn beroep heeft in verband met zijn gemoedstoestand, acht de voorzieningenrechter onvoldoende.

Andere gronden zijn niet door verzoeker aangevoerd. Daarom is ook het beroep tegen dit besluit niet-ontvankelijk.

Ten aanzien van het verlengde huisverbod

Verzoeker heeft door het verlengde huisverbod dat nog steeds voortduurt geen toegang tot de woning van de moeder.

Het spoedeisend belang bij de door hem gevraagde voorziening is daarmee gegeven.

Uit rechtsoverweging 1.2. volgt dat het besluit tot oplegging van het huisverbod niet aan de voorzieningenrechter voorligt.

Daarmee staat voor de voorzieningenrechter vast dat sprake was van gevaar ten tijde van de oplegging van het huisverbod.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat het gevaar ten tijde van de verlenging van het huisverbod nog onverminderd aanwezig was.

Gesteld noch gebleken is van omstandigheden op grond waarvan aangenomen kon worden dat het gevaar op dat moment was geweken.

Ook ter zitting zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die aanleiding geven het huisverbod alsnog op te heffen.

Zo is er nog geen aanvang gemaakt met de hulpverlening en zijn er geen veiligheidsafspraken gemaakt.

Daarom kan niet worden gezegd dat het gevaar inmiddels is geweken.

Geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie