Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROT:2017:3536
Rechtbank Rotterdam, C/10/479576 / HA ZA 15-723 en C/10/488587 / HA ZA 15-1140

Inhoudsindicatie:

GIW-garantie (A1992); artikel 5:126 lid 1 BW; artikel 207 lid 1 Rv .

VVE ontvankelijk want voldaan aan vereiste machtiging van de vergadering van eigenaars door bekrachtiging achteraf; volgens deskundige heeft aannemer nog niet voldaan aan veroordeling tot herstel in arbitrale vonnis; procespartij moet met zwaarwegende argumenten komen als hij de rechter ervan wil weerhouden voorlopig deskundigenbericht te volgen; beleidsvrijheid aannemer wijze van herstel; onder de omstandigheden van het geval beroep aannemer op contractuele vervaltermijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Hoofdzaak en vrijwaring.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug