Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROT:2017:2114
Rechtbank Rotterdam, 10/960237-15

Inhoudsindicatie:

Geen bevoegdheid tot strafvervolging voor Nederland ten aanzien van feit 3 subsidiair, zodat het openbaar ministerie in zoverre niet-ontvankelijk is in de vervolging.

Beroep op het gelijkheidsbeginsel verworpen; openbaar ministerie ontvankelijk in de vervolging ten aanzien van de feiten 1, 2 en 3 primair.

De beweegredenen van de verdachte om uit te reizen naar Syrië kunnen niet anders worden omschreven dan als louter opportunistisch, namelijk zowel het verkrijgen van financieel gewin als het verwerven van een zekere “heldenstatus”. Vrijspraak deelname terroristische organisatie, training voor terrorisme en voorbereidings- en/of bevorderingshandelingen met het oogmerk om terroristische misdrijven te plegen. Feit 3 primair, te weten voorbereidingshandelingen in de zin van artikel 46 Sr voor moord, bewezen. Gevan genisstraf voor de duur van 36 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en oplegging van bijzondere voorwaarden.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug