E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROT:2016:5431
Rechtbank Rotterdam, C/10/485502 / HA ZA 15-996

Inhoudsindicatie:

Het geschil betreft de uitleg van een verzekeringsovereenkomst. Het gaat hier om een BAV-polis die op basis van door de beursmakelaar samengestelde voorwaarden op de beurs is aangeboden en afgesloten. Uitlegnormen: cao-norm, Haviltex en dynamische uitleg.

Co-assurantie. Bestaat er wel of niet een volgverplichting? De woorden 'leidend" en "volgend" op het handtekeningenblad – zonder opname in de polisstukken van een to follow clausule in de zin van een schriftelijk beding waarbij de volgende verzekeraars zich verbinden de leidende verzekeraar te volgen ten aanzien van (onder andere) schaderegelingen – zijn op zichzelf te onbepaald om een volgverplichting ten aanzien van een schaderegeling door de eerste verzekeraar in het leven te roepen. Betekenis van branche-opvattingen en/of beursgebruiken. Wetenschap van de beursmakelaar wordt toegerekend aan verzekeringnemer. Vaststelling dat is ingestemd met het niet opnemen van een to follow clausule. Geen volgplicht. Subsidiaire grondslag (dekking onder de polis) ook afgewezen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie