E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROT:2012:BW9475
LJN BW9475, Rechtbank Rotterdam, AWB 11/3977

Inhoudsindicatie:

De minister van SZW heeft niet ingestemd met de plaatsing van een lift op de voet van de Beleidsregel Warenwetbesluit liften. Door geen instemming te verlenen doet zich de situatie voor dat de oude lift, die evenmin voldoet aan de vigerende regelgeving en waarvan onbestreden is aangevoerd dat die niet meer goed functioneert, nog wel gebruikt mag worden en nimmer kan worden vervangen door een nieuwe lift, tenzij de Stichting ervoor kiest de nieuwe lift – zoals van de zijde van de Minister ter zitting is geopperd – niet te laten eindigen op de hoogste etage.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft de Minister hiermee geen blijk gegeven van een redelijke belangenafweging, terwijl artikel 4:84 van Awb hem wel de mogelijkheid tot die belangenafweging biedt. Evenmin staat het slotgedeelte van eis 2.2. van Bijlage I bij de Richtlijn 95/16/EG er aan in de weg dat in onderhavig geval toestemming wordt verleend gelet op het zinsgedeelte ‘met name wanneer bovengenoemde oplossing in bestaande gebouwen niet uitvoerbaar is’.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie