E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROT:2012:BW8414
LJN BW8414, Rechtbank Rotterdam, 340330 - HA ZA 09-2873

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid accountant. Omvang zorgplicht. In deze zaak is Deloitte in opdracht van NedCoal en/of de (middellijk) aandeelhouders van NedCoal op zoek gegaan naar een nieuwe aandeelhouder/investeerder voor het NedCoal-project. Deze werkzaamheden hebben geen betrekking op de wettelijke taak van de accountant. De zorgplicht van Deloitte jegens Sevilla reikt in deze situatie niet verder dan dat Deloitte zich de gerechtvaardigde belangen van Sevilla als aspirant-investeerder vanaf 10 februari 2006 moest aantrekken. De rechtbank dient in deze zaak te beoordelen of Deloitte haar genoemde zorgplicht heeft geschonden door op verwijtbare wijze onjuiste informatie te geven aan Sevilla en/of (juiste en volledige) informatie aan Sevilla te onthouden. Als dat het geval is, kan onder omstandigheden sprake zijn van tot onrechtmatigheid leidende onzorgvuldigheid, waarbij de functie van de accountant een van die omstandigheden is die moet worden meegewogen. De schade die hierdoor is veroorzaakt en die in voldoende causaal verband staat, komt dan in beginsel (bijvoorbeeld behoudens eigen schuld) voor vergoeding in aanmerking. De stelplicht en bewijslast ten aanzien van deze punten rusten op Sevilla.

Uit het vorenstaande volgt dat Deloitte het NedCoalproject op onderdelen in enige mate te positief heeft voorgesteld. Daar staat tegenover dat Sevilla - in elk geval achteraf bezien - te lichtvaardig heeft gehandeld door in "blind" vertrouwen af te gaan op Deloitte. Sevilla heeft geen nadere vragen gesteld over de financiering en zag geen aanleiding nader onderzoek te doen, terwijl dit juist wel op haar weg had gelegen. De rechtbank neemt tevens in aanmerking dat Sevilla werd bijgestaan door deskundige adviseurs. Naar het oordeel van de rechtbank vormt voormelde te positieve voorstelling van zaken in deze situatie – alle omstandigheden in aanmerking nemende – niet een zodanig onzorgvuldig handelen dat dit leidt tot aansprakelijkheid van Deloitte.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie