E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROT:2012:BW5705
LJN BW5705, Rechtbank Rotterdam, 10/601085-07

Inhoudsindicatie:

De verdachte en zijn mededaders hebben zich schuldig gemaakt aan voorbereidingshandelingen die zien op de invoer en het vervoer van cocaïne. De verdachte speelde bij de beoogde invoer van cocaïne een cruciale rol. Hij en zijn medeverdachten hebben zich bediend van versluierd taalgebruik om de werkelijke reden van de contacten – namelijk het regelen van een aanzienlijke hoeveelheid in Nederland in te voeren cocaïne – te verhullen. Het verweer is gevoerd dat rechtsmacht ontbreekt nu niet is voldaan aan het vereiste zoals gesteld in artikel 13 lid 3 Opiumwet . Dit verweer is verworpen, het Openbaar Ministerie is ontvankelijk verklaard. De bewezen verklaarde feitelijke uitwerking van de voorbereidingshandelingen ziet ook op het vervoer, de aflevering en de invoer van cocaïne en niet op het enkel aanwezig hebben van cocaïne. Overschrijding van de redelijke termijn leidt tot strafvermindering.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie