E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROT:2011:BU8364
LJN BU8364, Rechtbank Rotterdam, AWB 11/1982 TELEC-T1

Inhoudsindicatie:

Een boete van € 30.000,- opgelegd wegens een overtreding van artikel 3.2a van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen . In de auditieve tariefmelding die door eiseres werd gegeven, voorafgaand aan het bellen naar een betaald informatienummer door abonnees met een prepaid abonnement, heeft eiseres niet gemeld dat er een integraal tarief in rekening werd gebracht. Het betoog van eiseres, dat verweerder voor dezelfde overtreding slechts in een uitzonderlijke situatie bevoegd zou zijn om naast een last onder dwangsom ook een bestuurlijke boete op te leggen, slaagt niet. Anders dan de last onder dwangsom, die reparatoir van karakter is, is de bestuurlijke boete gericht op het bestraffen van de overtreder. Vanwege dit verschil in karakter kunnen beide sancties ten aanzien van dezelfde overtreding worden opgelegd. Enig beginsel uit het bestuursrecht, de artikelen 5:32, 5:43 en 5:44 van de Awb noch enige andere wettelijke bepaling staat hier aan in de weg. Ook in de Tw is geen bepaling te vinden waaruit blijkt dat de wetgever heeft beoogd om af te wijken van het algemene uitgangspunt, dat verschillende handhavingsmodaliteiten naast elkaar kunnen worden ingezet. De hoogte van de opgelegde boete is niet onevenredig ten opzichte van de begane overtreding. Beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt niet. Niet is aangetoond noch aannemelijk gemaakt dat er sprake was van gelijke omstandigheden.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie