E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROT:2011:BT2002
LJN BT2002, Rechtbank Rotterdam, 10/994551-09

Inhoudsindicatie:

Overtreding van artikel 13 Flora- en faunawet : (handels)activiteiten met betrekking tot in- en uitheemse beschermde roofvogels, zonder dat daartoe vrijstelling was verleend krachtens de Flora- en faunawet. Opzetverweer verworpen. In economisch strafrecht wordt geen boos opzet vereist, het opzet is kleurloos. Ontslag van rechtsvervolging ten aanzien van de bewezen verklaarde handelingen betreffende de uitheemse Andescondor. Het valt de verkoper van de Andesconder niet te verwijten dat zij er - achteraf gezien ten onrechte - van uitging dat er een vrijstelling van het verbod op de koop en verkoop van het specimen gold. De verdachte mocht er in dat geval eveneens van uitgaan dat hij de Andescondor onder zich mocht hebben.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie