E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROT:2011:BR6643
LJN BR6643, Rechtbank Rotterdam, AWB 10/3839 BC-T2

Inhoudsindicatie:

Eiseres komt op tegen de beslissing van DNB om uit hoofde van het depositogarantiestelsel (Bbpm) voor depositohouders van DSB een vergoeding toe te kennen van ongeveer € 80.000, terwijl aan haar partner het maximumbedrag van € 100.000 wordt uitgekeerd. DNB is tot die vergoedingen gekomen omdat sprake was van drie rekeningen, één rekening op naam van eiseres en twee zogenoemde en/of- rekeningen. DNB gaat gelet op artikel 26, vijfde lid, Bbpm uit van een evenredige gerechtigdheid van het saldo op de en /of-rekening. Omdat het saldo op de en/of-rekeningen ongeveer € 140.000 bedroeg, krijgt eiseres daarvan de helft plus het saldo van de rekening op haar naam uitgekeerd, terwijl de partner vanwege de rekening op zijn naam en de aanspraak op de helft van de en/of-rekening het maximum krijgt uitgekeerd. De rechtbank is van oordeel dat DNB artikel 26 van het Bbpm op juist wijze heeft toegepast. Het beroep van eiseres is ongegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie