E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROT:2011:BQ6678
LJN BQ6678, Rechtbank Rotterdam, AWB 09/4322 WET-T1, AWB 10/78 WET-T1 en AWB 10/188 WET-T1

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft Wbr-vergunning verleend voor het oprichten, in stand houden en verwijderen van windturbinepark Beaufort. Ontvankelijkheid van de beroepen van eiseres 2 en eiseres 3. Eiseres 2 kan niet met succes een beroep doen op art. 60, lid 7, VN Zeerechtverdrag. Naar het oordeel van de rechtbank kan niet op voorhand worden geconcludeerd dat vergunninghoudster niet aan voorschrift 3b van de vergunning zal kunnen voldoen; hetgeen eiseres 3 heeft aangevoerd ten aanzien van het afsluiten van de corridor leidt niet tot vernietiging van het bestreden besluit. Aantal gronden op gebied van scheepvaartveiligheid. Berekening benodigde vaarwegbreedte. Benodigde afstand van de vaarroute tot het windturbinepark. Veiligheidszone rond het park. Onderzoek naar kruisend verkeer rondom Beaufort. Rechtbank concludeert dat verweerder op goede gronden tot de conclusie is gekomen dat doelmatig en veilig gebruik van de Noordzee door anderen dan de vergunninghouder van Beaufort, na afsluiting van de corridor en weigering van de zuidelijke punt voorzover die binnen het verkeersscheidingsstelsel ligt, verzekerd is. Verweerder had dan ook geen grond om de vergunning om de aangevoerde redenen van scheepvaartveiligheid te weigeren. Verweerder heeft in zijn algemeenheid geen verplichting om te onderzoeken of een andere locatie geschikter is dan de aangevraagde. Ook in het geval van Beaufort is die verplichting er niet, omdat Beaufort niet in een uitsluitingsgebied ligt.

Bezwaren met betrekking tot visserij, effecten op vis en vislarven. Er is onderzoek gedaan naar effecten van het windpark op de visserij. Geen significant effect van het windpark op de visserij. Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999 biedt mogelijkheid tot schadevergoeding. Rechtbank is van oordeel dat de staatssecretaris wel in voldoende mate toepassing heeft gegeven aan het voorzorgbeginsel.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie