E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROT:2011:BP8972
LJN BP8972, Rechtbank Rotterdam, AWB 10/186 WET-T1

Inhoudsindicatie:

verweerder heeft Wbr-vergunning verleend voor het oprichten, in stand houden en verwijderen van een windturbinepark met de naam Den Helder I. Bezwaren m.b.t. visserij, effecten op vis en vislarven. Onderzoek gedaan naar effecten van het windpark op de visserij. Geen significant effect van het windpark op de visserij. Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999 biedt mogelijkheid tot schadevergoeding. In tegenstelling tot eiser is de rechtbank van oordeel dat de staatssecretaris wel in voldoende mate toepassing heeft gegeven aan het voorzorgbeginsel. Eiser heeft gesteld dat kans op aanvaring/aandrijving toeneemt met gemiddeld 138% per jaar. Eiser heeft dat echter niet onderbouwd, en heeft berekening van verweerder niet weerlegd. Beroep is ongegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie