E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROT:2008:BF2086
LJN BF2086, Rechtbank Rotterdam, WOB 07/4103-VERW

Inhoudsindicatie:

verzoek om openbaarmaking van documenten. Deel van de stukken zijn ter inage gelegd, maar eiser is daarop niet expliciet gewezen. Deze handelwijze is in strijd met art. 7 van de Wob. Andere documenten zijn wel aan eiser verstrekt, maar daarbij zijn tot natuurlijke personen en rechtspersonen herleidbare gegevens geanonimiseerd. Verweerder heeft ten onrechte niet per categorie documenten aangegeven welke weigeringsgrond van de Wob van toepassing is en waarom welk deel als gevolg daarvan niet openbaar gemaakt mag worden. Ook is verweerder bij diverse documenten veel te ruim met het van toepassing verklaren van de weigeringsgronden omgegaan. Beroep is gegrond. Bestreden besluit wordt vernietigd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie