E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROT:2006:AU9212
LJN AU9212, Rechtbank Rotterdam, 658580

Inhoudsindicatie:

Eisers zijn enige gerechtigden in een onverdeeldheid waartoe, o.a., een voormalige dienstwoning behoort. Gedaagde heeft een afbeelding van deze woning gebruikt in reclame-uitingen.

Gedaagde heeft nooit toestemming gevraagd aan eisers om de afbeelding te mogen gebruiken. Gedaagde heeft aan eisers te kennen gegeven het gebruik van de afbeelding niet te willen staken en daar evenmin een vergoeding voor te willen betalen.

Gedaagde voert aan de afbeelding bij een stockbureau te hebben gekocht, dat zich jegens haar heeft gemanifesteerd als rechthebbende op de afbeelding en dat zij haar contractueel heeft gevrijwaard voor claims van derden.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie