E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROT:2000:AB1900
LJN AB1900, Rechtbank Rotterdam, VBESLU 00/2326-ZWI

Inhoudsindicatie:

Mededeling van voornemen plaatsing pand op gemeentelijke monumentenlijst géén besluit ex art. 1:3 Awb.

Voornemen om pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Verweerder heeft in het bestreden besluit de bewoordingen aangehaald van art. 5.2 Monumentenverordening Rotterdam 1991 en overwogen dat met ingang van de datum van verzending van dit besluit tot het moment dat de aanwijzing daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, dan wel vaststaat dat het pand niet op de gemeentelijke monumentenlijst zal worden geplaatst, de zogenoemde voorbescherming in werking is getreden en het verboden is om het pand zonder vergunning van verweerder af te breken. Onderschreven wordt het standpunt van verweerder dat de voorbescherming in art. 5 Monumentenwet vergelijkbaar is met de situatie i.c., nu dit artikel op dezelfde wijze als art. 5.2 van de Verordening is geredigeerd. Analoog aan het bepaalde in art. 5 Monumentenwet kan ook i.c. worden geoordeeld dat de voorbescherming rechtstreeks voortvloeit uit de Verordening, zodat een afzonderlijk besluit van verweerder niet noodzakelijk is.

Bestreden besluit derhalve geen besluit in de zin van de Awb.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie