E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROE:2011:BT6095
LJN BT6095, Rechtbank Roermond, AWB 11/206

Inhoudsindicatie:

Samenvatting bij 11 / 206

Trefwoorden: no cure no pay, proceskostenvergoeding, taxatiekosten

Samenvatting: De rechtbank is, anders dan verweerder, van oordeel dat het bestaan van een ‘no cure no pay’- overeenkomst met zich brengt dat indien de procedure wordt gewonnen, er proceskosten zijn verschuldigd voor het inschakelen van de rechtshulpverlener. Hiertoe verwijst de rechtbank naar een uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van

22 maart 2011 (LJN: BQ0621). De rechtbank is van oordeel dat genoegzaam is komen vast te staan dat de gemachtigde van eisers, zij het achteraf, bij eisers dan wel bij verweerder de gemaakte kosten, inclusief taxatiekosten, in rekening brengt. Dat deze kosten blijkens de overeenkomst die WOZ-consultants met eisers heeft gesloten worden verhaald bij verweerder, doet hieraan niet af.

Ook de taxatiekosten komen voor vergoeding in aanmerking. Het door de taxateur gehanteerde tarief acht de rechtbank, gelet op de inhoud van het overgelegde taxatierapport en de aard van de verrichte werkzaamheden, niet onredelijk.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie