E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROE:2011:BQ6609
LJN BQ6609, Rechtbank Roermond, AWB 10/1408

Inhoudsindicatie:

Beroep tegen last onder bestuursdwang wegens het zonder vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren lozen van verontreinigd bedrijfsafvalwater via de rioolwaterzuiveringsinstallatie op het oppervlaktewater Slijbeek. Uit artikel 2.38 van de Invoeringswet Waterwet (Iwtw) vloeit niet voort dat het vóór 22 december 2009 geldende, materiële recht na die datum van toepassing is gebleven. Het bestreden besluit, waarbij de opgelegde last onder bestuursdwang door verweerder is gehandhaafd, dateert van na de datum van inwerkingtreding van de Waterwet (Wtw) (Stb. 2009, 490). Nu de IWtw op dit punt niet in overgangsrecht voorziet, heeft verweerder bij de heroverweging in bezwaar voor wat betreft de periode na 22 december 2009 ten onrechte niet het ter zake bepaalde in de inmiddels in werking getreden Wtw betrokken. Reeds om die reden komt het bestreden besluit wegens strijd met het bepaalde in artikel 7:12 van de Awb voor vernietiging in aanmerking. Volgt instandlating van de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie