E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBROE:2011:BQ0001
LJN BQ0001, Rechtbank Roermond, Awb 10/1652

Inhoudsindicatie:

Beroep tegen de weigering tot aanpassing van een zorgmelding op grond van artikel 28 van de Wet Politiegegevens (Wpg) gegrond.

De rechtbank is van oordeel dat, ongeacht welke van beide lezingen nu precies de juiste is, de door verweerder in de mutatie opgenomen zinsnede suggereert dat bij eiser een persoonlijkheidsstoornis is vastgesteld. Er wordt immers gesproken over constateren. Dat heeft een meer beladen betekenis dan de mededeling dat (een willekeurig) iemand heeft gezegd dat eiser een persoonlijkheidsstoornis heeft.

De manier waarop verweerder de uitspraak van eiser heeft opgenomen in de zorgmelding, in combinatie met de eenzijdige weergave van de gebeurtenissen, maakt naar het oordeel van de rechtbank dat de zorgmelding zoals deze nu voorligt niet zorgvuldig tot stand is gekomen en dus niet gehandhaafd kan blijven.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie