U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Herstelvonnis

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

Uitspraakvonnis

RECHTBANK ROERMOND

Sector civielrecht

zaaknummer / rolnummer: 81352 / HA ZA 07-650

Herstelvonnis van 18 juni 2008

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te [woonplaats] , eiser,

procureur mr. P.J.L. Tacx, tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN,

zetelend te Echt, gedaagde,

procureur mr. H.J.J.M. van der Bruggen.

Partijen zullen hierna [eiser] en de gemeente genoemd worden.

1 Het verzoek tot verbetering

1.1.

Bij brief van 27 mei 2008 is namens de gemeente de rechtbank verzocht om verbetering van het op 14 mei 2008 in deze zaak gewezen vonnis, in die zin dat zowel in rechtsoverweging 4.10 als in het dictum het woord "gedaagde" wordt vervangen door het woord “eiser".

1.2.

De rechtbank heeft [eiser] in de gelegenheid gesteld zich over dit verzoek uit te laten. Bij brief van 10 juni 2008 heeft mr. Coppens namens [eiser] aan de rechtbank bericht geen bezwaar tegen inwilliging van het verzoek te hebben.

2 De beoordeling

2.1.

De rechtbank is van oordeel dat in het vonnis van 14 mei 2008 sprake is van een kennelijke fout, die zich voor eenvoudig herstel leent. De rechtbank zal het verzoek dan ook toewijzen als volgt.

3 De beslissing

De rechtbank

3. 1. bepaalt dat rechtsoverweging 4.10 van het op 14 mei 2008 tussen [eiser] en de gemeente gewezen vonnis, waar staat

,

"Tenslotte heeft de gemeente wettelijke rente gevorderd over de te liquideren proceskosten vanaf de dag waarop dit vonnis zal worden gewezen. [eiser] moet evenwel in redelijkheid in de gelegenheid worden gesteld om die kosten te betalen, hetgeen alsdan niet het geval is. Daarom zal de rechtbank de gedaagde een termijn stellen van veertien dagen om die kosten te voldoen en de wettelijke rente toewijzen indien gedaagde die kosten niet binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis voldoet."

wordt gewijzigd in

"Tenslotte heeft de gemeente wettelijke rente gevorderd over de te liquideren proceskosten vanaf de dag waarop dit vonnis zal worden gewezen. [eiser] moet evenwel in redelijkheid in de gelegenheid worden gesteld om die kosten te betalen, hetgeen alsdan niet het geval is. Daarom zal de rechtbank de eiser een termijn stellen van veertien dagen om die kosten te voldoen en de wettelijke rente toewijzen indien eiser die kosten niet binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis voldoet."

3.2.

bepaalt dat het dictum van het op 14 mei 2008 tussen [eiser] en de gemeente gewezen vonnis, waar staat

"veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding aan de zijde van de gemeente tot aan deze uitspraak begroot op EUR 1.068, te vermeerderen met de wettelijke rente over deze proceskosten vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot aan de dag van algehele voldoening, indien gedaagde in gebreke blijft deze kosten binnen die termijn te voldoen;"

wordt gewijzigd in

"veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding aan de zijde van de gemeente tot aan deze uitspraak begroot op EUR 1.068, te vermeerderen met de wettelijke rente over deze proceskosten vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot aan de dag van algehele voldoening, indien eiser in gebreke blijft deze kosten binnen die termijn te voldoen;"

3.3.

bepaalt dat deze verbetering onder de vermelding van de datum 18 juni 2008 wordt vermeld op de minuut van het vonnis van 14 mei 2008,

3.4.

gelast elk van partijen, voor zover zij dit niet reeds hebben gedaan, de ontvangen grosse dan wel het ontvangen afschrift van het vonnis van 14 mei 2008 na ontvangst van dit verbetervonnis aan de griffie van de rechtbank te retourneren.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.J.J. Derks-Voncken en in het openbaar uitgesproken op 18 juni 2008.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature