< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De woningstichting St. Joseph vordert gedaagde te veroordelen Sint Joseph toe te laten in de woning voor onderhouds- en renovatiewerkzaamheden.

Vordering toegewezen.

UitspraakRECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

Zaaknummer: 9988908 \ CV EXPL 22-1563

Vonnis in kort geding van 2 augustus 2022

in de zaak van

de stichting WONINGSTICHTING SINT JOSEPH ALMELO,gevestigd en kantoorhoudende te Almelo,

eisende partij,

hierna te noemen: Sint Joseph,

gemachtigde: mr. R.F.A. Rorink,

tegen

[gedaagde] ,wonende te [woonplaats] ,

gedaagde partij,

hierna te noemen: [gedaagde] ,

niet verschenen.

1 De procedure

1.1.

De voorzieningenrechter heeft kennis genomen van de dagvaarding.

1.2.

Aangezien [gedaagde] niet op de mondelinge behandeling van 28 juli 2022 is verschenen, is tegen hem verstek verleend.

1.3.

Vervolgens is vonnis bepaald.

2 De beoordeling

2.1.

Sint Joseph heeft de betekende dagvaarding overgelegd. De voorzieningenrechter heeft geconstateerd dat [gedaagde] correct is opgeroepen voor de mondelinge behandeling. Aangezien ook de overige bij de wet voorgeschreven formaliteiten in acht zijn genomen, heeft de voorzieningenrechter tegen [gedaagde] verstek verleend.

2.2.

Er is voldoende gebleken dat Sint Joseph een spoedeisend belang heeft bij de door haar gevorderde voorzieningen, zodat zij in zoverre ontvankelijk is in haar vorderingen.

2.3.

Sint Joseph verhuurt de woning aan [het adres] (hierna: de woning), aan [gedaagde] . Sint Joseph wil ten aanzien van de woning de volgende werkzaamheden (laten) uitvoeren:

vernieuwen badkamer/toilet;

vervangen frontjes keukenkastjes;

meterkast keuren;

nieuwe brandwerende voordeur;

nieuwe leidingschachten;

vervangen watermeters;

verplaatsen cv-ketel;

brandveiligheid woningen en gebouwen verbeteren;

groenvoorziening vernieuwen;

waar nodig asbest verwijderen;

schilderwerk portieken;

geleiderail bij de trappen naar de bergingen plaatsen;

isolerende maatregelen;

cv-installatie (indien van toepassing);

aanbrengen mechanische ventilatie;

spreek- en luisterintercom met video;

aftimmering kozijnen binnenzijde.

2.4.

De vorderingen van Sint Joseph om – kort gezegd – [gedaagde] te veroordelen Sint Joseph toe te laten in de woning en toe te staan dat de genoemde onderhouds- en renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd, [gedaagde] alle medewerking te laten verlenen aan de uitvoering van deze werkzaamheden en wanneer hij niet vrijwillig hieraan voldoet, om de woning tijdelijk en gedeeltelijk te ontruimen, komen de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor en wijst de rechtbank toe, met dien verstande dat de kantonrechter het volgende overweegt ten aanzien van de gevorderde ontruiming.

2.5.

De gevorderde machtiging om de (eventuele) ontruiming te laten bewerkstelligen door de deurwaarder overeenkomstig het bepaalde in artikel 558 sub b juncto artikel 556 lid 1 juncto artikel 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zal de kantonrechter afwijzen. Uit de wet vloeit namelijk al voort dat de gedwongen ontruiming geschiedt door een deurwaarder en welke bevoegdheden de deurwaarder daarbij heeft. Hiervoor is geen rechterlijke machtiging vereist.

2.6.

[gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Sint Joseph worden begroot op:

- betekening oproeping € 125,02

- griffierecht 128,00

- salaris advocaat 498,00

Totaal € 751,02

De gevorderde nakosten wijst de voorzieningenrechter toe overeenkomstig de Aanbeveling tarieven kort gedingen kantonzaken en handelszaken en zoals hieronder vermeld in de beslissing.

3 De beslissing

De kantonrechter

3.1.

veroordeelt [gedaagde] om binnen vijf dagen na betekening van het vonnis Sint Joseph toe te laten in de woning aan [het adres] in [woonplaats] en toe te staan dat Sint Joseph, dan wel degenen die in opdracht van Sint Joseph de betreffende werkzaamheden uitvoeren, de werkzaamheden zoals hiervoor genoemd in rechtsoverweging 2.3 en omgeschreven in het overgelegde projectvoorstel van september 2021 uitvoert;

3.2.

veroordeelt [gedaagde] om aan de uitvoering van de hiervoor genoemde werkzaamheden alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is, één en ander op eerste verzoek van Sint Joseph, dan wel degenen die in opdracht van Sint Joseph de betreffende werkzaamheden uitvoeren;

3.3.

veroordeelt [gedaagde] , wanneer hij niet vrijwillig aan de hiervoor opgenomen veroordelingen voldoet, om binnen vijf dagen na betekening van het vonnis de woning aan [het adres] in [woonplaats] , met al het zijne en al de zijnen, tijdelijk, voor de duur van de werkzaamheden en gedeeltelijk te ontruimen, één en ander ter uitsluitende beoordeling van Sint Joseph;

3.4.

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van deze procedure tot op heden aan de zijde van Sint Joseph begroot op € 751,02, en de nakosten tot op heden aan de zijde van Sint Joseph begroot op € 93,50 (0,5 punt x liquidatietarief bij bodemzaak);

3.5.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. U. van Houten, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 2 augustus 2022. (JK)

(SL(O)


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature