< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beschermingsbewind. De bewindregisters zijn eenvoudig doorzoekbaar en gratis te raadplegen. Van de tandarts mag worden verwacht dat hij het register raadpleegt. Hij behoort daarom het in het openbaar register ingeschreven feit te kennen en kan om die reden geen beroep doen op de derdenbescherming van artikel 1:439 lid 1 BW . De tandarts had toestemming moeten vragen aan de bewindvoerder. Die hoeft de tandartsrekening dus niet te betalen.

UitspraakRECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

Zaaknummer : 9123288 \ CV EXPL 21-1544

Vonnis van 6 juli 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap

INFOMEDICS B.V., mede handelend onder de namen INFOMEDICS FACTORING, UWNOTA.NL, DFA SERVICES EN INFOMEDICS DFA,gevestigd en kantoorhoudende te Almere,

eisende partij, hierna te noemen Infomedics,

gemachtigde: Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders

tegen

de vennootschap onder firma

M&G BEWINDVOERING, in haar hoedanigheid van beschermingsbewindvoerder over de goederen van [betrokkene],kantoorhoudende te Zwolle,

gedaagde partij, hierna te noemen de bewindvoerder, respectievelijk [betrokkene] ,

verschenen in persoon.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 8 maart 2021;

- de e-mail van de bewindvoerder, aangemerkt als conclusie van antwoord;

- de conclusie van repliek;

- de brief van de bewindvoerder, aangemerkt als conclusie van dupliek.

1.2.

Ten slotte heeft de kantonrechter bepaald dat vandaag vonnis zal worden gewezen.

2 Waar gaat deze zaak over?

2.1.

De goederen van [betrokkene] staan onder bewind.

2.2.

[betrokkene] heeft op 11 augustus 2020 een behandeling ondergaan bij Tandartspraktijk Elburg (hierna: de tandarts). De tandarts heeft de vordering op [betrokkene] die hieruit is ontstaan overgedragen aan Infomedics. Infomedics heeft op 17 augustus 2020 een factuur van € 38,49 naar [betrokkene] verzonden. De bewindvoerder heeft de factuur niet betaald.

Wat wil Infomedics?

2.3.

Infomedics wil dat de bewindvoerder de factuur betaalt, plus rente en kosten. Infomedics vordert daarom dat de bewindvoerder wordt veroordeeld tot het betalen van een bedrag van € 78,87. Dit bedrag bestaat uit € 38,49 aan hoofdsom, € 0,38 aan wettelijke rente tot 2 maart 2021 en € 40,00 aan buitengerechtelijke incassokosten. Daarnaast vordert Infomedics de wettelijke rente over € 78,87 vanaf 2 maart 2021 tot de dag van volledige betaling en veroordeling van de bewindvoerder in de proceskosten.

Wat vindt de bewindvoerder?

2.4.

De bewindvoerder voert aan dat [betrokkene] zonder toestemming naar de tandarts is gegaan. Het beschermingsbewind over de goederen van [betrokkene] staat ingeschreven in het curatele- en bewindregister, dus de tandarts had het bestaan van het bewind behoren te kennen. De rechtshandeling van [betrokkene] is dus ongeldig, aldus de bewindvoerder. Op 2 februari 2021 heeft de bewindvoerder een e-mail aan Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders gestuurd, waarin zij heeft laten weten de factuur niet te zullen betalen en de rechtshandeling van [betrokkene] te willen vernietigen.

3 De beoordeling

Wat vindt de kantonrechter van de zaak?

3.1.

Artikel 1:439 lid 1 BW bepaalt dat de ongeldigheid van de rechtshandeling een derde slechts kan worden tegengeworpen, indien deze het bewind kende of had behoren te kennen. In artikel 1:440 lid 1 BW is bepaald: “Schulden die voortspruiten uit een handeling, tijdens het bewind met of jegens de rechthebbende, anders dan in overeenstemming met artikel 438, tweede lid, verricht door een schuldeiser die het bewind kende of had behoren te kennen, kunnen niet op de onder het bewind staande goederen worden verhaald. (…)”

3.2.

Of een derde het bewind behoorde te kennen, hangt er van af of het bewind is gepubliceerd (zie art. 1:436 lid 3 BW). Daarnaast zijn de feitelijke omstandigheden van belang. In geval van publicatie zal de derde moeten stellen en bewijzen dat hij desalniettemin het bewind niet kende en ook niet behoorde te kennen.

3.3.

In reactie op het verweer van de bewindvoerder heeft Infomedics aangevoerd dat de bewindvoerder pas op 28 oktober 2020 aan de tandarts heeft laten weten dat de goederen van [betrokkene] onder bewind staan. Infomedics betwist niet dat het bewind in de registers stond ingeschreven. De registers zijn eenvoudig doorzoekbaar en gratis te raadplegen. Van de tandarts mag worden verwacht dat hij het register raadpleegt. Hij behoort daarom het in het openbaar register ingeschreven feit te kennen en kan om die reden geen beroep doen op de derdenbescherming van artikel 1:439 lid 1 BW .

3.4.

Infomedics voert aan dat [betrokkene] pijn had en daarom een behandeling heeft ondergaan. De behandeling van 11 augustus 2020 en onderhavige factuur zien echter op een consult en het maken van röntgenfoto’s. De werkelijke behandeling heeft pas plaatsgevonden op 8 oktober 2020. De behandeling op 11 augustus 2020 had kennelijk niet zoveel spoed dat de tandarts zijn zorgplicht zou verzaken door te wachten op toestemming van de bewindvoerder.

3.5.

De kantonrechter volgt Infomedics niet in haar stelling dat de röntgenfoto’s gemaakt moesten worden om te voldoen aan de informatieplicht van artikel 7:448 BW . Niet in geschil is dat de tandarts een informatieplicht heeft. Het feit dat de tandarts de patiënt dient te informeren over de toekomstige behandeling, is niet relevant voor de vraag waar het hier om gaat, namelijk of Infomedics, althans de tandarts, een beroep op derdenbescherming toekomt. Die vraag is ontkennend beantwoord.

3.6.

Gelet op het voorgaande kan de bewindvoerder zich beroepen op de ongeldigheid van de rechtshandeling. De kantonrechter zal de vordering van Infomedics dan ook afwijzen.

De proceskosten

3.7.

Infomedics wordt in het ongelijk gesteld en wordt daarom veroordeeld in de proceskosten. Deze worden aan de zijde van de bewindvoerder begroot op nihil, nu zij zonder professioneel gemachtigde procedeert.

4 De beslissing

De kantonrechter

4.1.

wijst de vordering af;

4.2.

veroordeelt Infomedics in de proceskosten, aan de zijde van de bewindvoerder begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.J.S. Groeneveld - Koekkoek, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 6 juli 2021.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature