< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Energieovereenkomst. Ambtshalve toetsing. Overeenkomst gesloten via een deur-tot-deur-actie. Niet voldaan aan de wettelijke informatieverplichtingen van artikel 6:230m BW en artikel 6:230 t BW. De vordering wordt afgewezen.

UitspraakRECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

Zaaknummer : 7604350 \ CV EXPL 19-879

Vonnis van 4 juni 2019

in de zaak van

de besloten vennootschap

ENECO SERVICES B.V.,gevestigd te Rotterdam,

eisende partij, hierna te noemen Eneco,

gemachtigde: Syncasso Gerechtsdeurwaarders,

tegen

[gedaagde] ,wonende te [woonplaats] ,

gedaagde partij, hierna te noemen [gedaagde] ,

niet verschenen.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het vonnis van 9 april 2019

- de akte uitlaten van Eneco.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De verdere beoordeling

2.1.

De kantonrechter blijft bij hetgeen in voormeld vonnis is overwogen en beslist.

2.2.

Bij tussenvonnis van 9 april 2019 heeft de kantonrechter Eneco in de gelegenheid gesteld de overeenkomst en algemene voorwaarden te overleggen en zich uit te laten over de vraag of zij heeft voldaan aan haar informatieverplichtingen genoemd in artikel 6:230 m BW.

2.3.

Bij akte heeft Eneco gesteld dat zij niet (meer) beschikt over de overeenkomst die zij in juni 2017 met [gedaagde] heeft gesloten. Zij heeft gesteld dat de overeenkomst is gesloten via een zogenaamde deur-tot-deur-actie. Verder heeft zij gesteld dat de verkopers van Eneco tijdens dit gesprek de informatie van artikel 6:230m BW aan de klant ter beschikking moet stellen.

2.4.

Nu de overeenkomst via een deur-tot-deur-actie is gesloten, ziet dit op een overeenkomst buiten verkoopruimte. Ingevolge artikel 6:230t BW dient de handelaar bij dit soort overeenkomsten de in artikel 6:230m lid 1 BW genoemde informatie te verstrekken op papier of andere duurzame drager.

2.5.

Ingevolge artikel 6:230n lid 4 BW zal Eneco voldoende onderbouwd moeten stellen dat de hiervoor genoemde informatie tijdig en op juiste wijze heeft verstrekt. Eneco heeft gesteld dat zij de overeenkomst niet meer kan overleggen en ook niet de in artikel 6:230m BW bedoelde informatie. Derhalve is niet komen vast te staan dat de bedoelde informatie is verstrekt.

2.6.

De kantonrechter is dan ook van oordeel dat Eneco niet heeft voldaan aan haar informatieverplichtingen als bedoeld in artikel 6:230 m BW. Deze informatieverplichtingen zijn in het leven geroepen om de consument te beschermen. Nu niet ten nadele van de consument mag worden afgeweken van afdeling 2B van Boek 6 BW, zal de overeenkomst ambtshalve worden vernietigd (artikel 6:230i jo. artikel 3:40 lid 2 BW). Hiermee vervalt de grondslag van de vordering en zal de vordering worden afgewezen.

2.7.

Eneco wordt als de in het ongelijk gestelde partij belast met de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op nihil.

3 Beslissing

De kantonrechter:

3.1.

wijst de vordering af,

3.2.

veroordeeld Eneco in de kosten van het geding, begroot aan de zijde van [gedaagde] begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.E.J. Goffin, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 4 juni 2019. (SK)


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature