Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBOVE:2017:2008
Rechtbank Overijssel, 5766896 \ HA VERZ 17-21

Inhoudsindicatie:

Werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst op basis van de g-grond. Tussenbeschikking teneinde werknemer in de gelegenheid te stellen een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen. Dit om te beoordelen of werknemer gelet op haar psychische gesteldheid in staat moet worden geacht te voldoen aan de haar opgelegde re-integratieverplichtingen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug