Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBOVE:2017:1767
Rechtbank Overijssel, C/08/179116 / HA ZA 15-613

Inhoudsindicatie:

onrechtmatige daad, dakkapel niet in overeenstemming met de verleende vergunning, niet afzien gemeente van handhaving, toezeggingen ambtenaar en/of rayonarchitect

Samenvatting: Afwijzing vorderingen, waaronder een afwijzing vordering tot verklaring van recht dat gemeente onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiser.

De rechtbank stelt vast dat de gebouwde dakkapel niet in overeenstemming is met de verleende vergunning. Waar de gemeente een beginselplicht heeft om handhavend op te treden bij overtredingen, kan dat niet zonder meer door een ambtenaar worden tenietgedaan.

Naar het oordeel van de rechtbank is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat ambtenaar inderdaad heeft gezegd dat de dakkapel zou mogen blijven staan. Voor zover de rayonarchitect al gezegd heeft dat de dakkapel in de huidige vorm gehandhaafd kon worden, omdat hij voldeed aan de eisen die aan dakkapellen worden gesteld, kan dat niet gelden als toezegging van de gemeente. De rayonarchitect vertegenwoordigt immers niet de gemeente.

De gemeente heeft niet onrechtmatig gehandeld door in de gegeven omstandigheden niet definitief van handhaving af te zien.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug