< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

IE-rechten. Inbreuk op auteursrechten en databankenrecht. Geen bedrijfsgeheime informatie

Uitspraakvonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer / rolnummer: C/08/187793 / KG ZA 16-213

Vonnis in kort geding van 25 juli 2016

in de zaak van

de rechtspersoon naar Italiaans recht

L.F. -S.P.A.,

gevestigd te Cesena (Italië),

eiseres,

advocaten mr. J. Becker en J.P.J.M. Naus te Arnhem,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GASTROPARTS B.V.,

statutair gevestigd te Oldenzaal en kantoorhoudende te Hengelo,

gedaagde,

advocaten mr. W.G.J. Maas en mr. M.M.M. van Gerwen te Eindhoven.

Partijen zullen hierna LF en Gastroparts genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding

de akte overlegging en toelichting producties (1 t/m 46)

de akte overlegging aanvullende producties (met toelichting) (47 t/m 63)

de akte wijziging eis tevens overlegging aanvullende producties 64 t/m 85

de akte overlegging producties van Gastroparts

de akte overlegging aanvullende productie 86 proceskosten

de mondelinge behandeling op 11 juli 2016

de pleitaantekeningen van LF

de pleitnota van Gastroparts.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

LF is een aanbieder van vervangingsonderdelen (spare parts) voor grootkeukens en andere horeca. Tot haar producten behoren onder meer vervangingsonderdelen van, of items voor, (professionele) keukenapparatuur, koffiemachines, baruitrustingen, koelkasten, ovens, (af)wasmachines en andere accessoires alsmede aanverwante producten. Het gaat hier bijvoorbeeld om onderdelen zoals pompen en elektronica, filters, fittings, ringen, klemmen, slangen en andersoortige vervangingsonderdelen en andere producten die kunnen worden gebruikt of ingebouwd door eindafnemers in hun apparaten. LF koopt deze producten in bij derden en verkoopt die vervolgens door. LF produceert zelf geen onderdelen of producten. LF is in ruim 90 landen actief. EPGC is een 100% Franse dochter van LF.

2.2.

Ten behoeve van het kunnen aanbieden en raadplegen van de door LF aangeboden producten op haar website (www.lfspareparts724.com), maakt LF gebruik van een achterliggende databank (hierna: de LF-databank). In de LF-databank zijn onder meer de volgende werken, gegevens en elementen opgenomen, zulks telkens per item: (1) het artikelnummer (reference number), (2) een omschrijving van het artikel, (3) technische informatie over het betreffende product ((2) en (3) worden hierna gezamenlijk genoemd: de Teksten), (4) artikelnummers onder vermelding van derden-aanbieders, leveranciers of fabrikanten van hetzelfde product, alsmede hun merken (cross references), (5) een lijst met gerelateerde items, (6) een foto van het product (hierna: de Foto’s) en (7) een lijst van de nummers van de producten waarin de vervangingsonderdelen passen. Tevens zijn in de LF-databank bestaande technische tekeningen (exploded views of exploded drawings) en indelingsgegevens (Sector ID en Familie ID) opgenomen.

2.3.

Gastroparts is een onderneming die zich onder meer bezighoudt met de exploitatie van een groothandel in horeca-apparatuur en horeca-onderdelen.

2.4.

Vanaf 2007 heeft LF de LF-databank – op basis van opvolgende (distributie)overeenkomsten en via een zogenaamd FTP-protocol (File Transfer Protocol) – aan Gastroparts ter beschikking gesteld teneinde Gastroparts gebruik te laten maken van (de structuur en inhoud van) de LF-databank, zodat LF kon profiteren van het feit dat haar artikelen op de ze wijze op de Nederlandse markt worden aangeboden en verkocht via Gastroparts.

2.5.

Sinds 12 april 2016 is GEV Grossküchen-Ersatzteil-Vertrieb GmbH (hierna: GEV) – een concurrent van LF – enig aandeelhouder van Gastroparts.

2.6.

Op 1 mei 2016 heeft Gastroparts het volgende persbericht doen uitgaan:

Vanaf vandaag hebben wij een nieuwe hoofdleverancier voor onze onderdelen…

Waarom hebben wij gekozen voor een nieuwe hoofdleverancier?

(…).

Dit betekent dat wij u vanaf heden, ca. 80.000 onderdelen binnen 24 uur kunnen leveren door:

4500 onderdelen (magazijn Hengelo) besteld voor 18:00 uur = morgen geleverd

Nog eens 72.000 onderdelen (magazijn GEV) besteld voor 18:00 uur = morgen geleverd voor 12:00 uur met UPS.

Daarnaast kunnen we ook Innight zendingen versturen vanuit het magazijn van GEV. Dagelijks voor 16:00 u besteld = de ochtend erna voor 08:00 uur bij uw monteur in de bus. Vraag ons naar de tarieven en de speciale prijsafspraken.

Wat betekent dit verder voor u als klant van Gastroparts?

De artikelcodes zoals die u die van ons kent, blijven bestaan en te gebruiken. Onze webshop zal vanaf morgen worden aangevuld met nog eens 20.000 nieuwe, GEV referenties (onderdelen).

T/m met deze zomer, zult u diverse nieuwe catalogi ontvangen en online kunnen terug vinden. Dit zijn Nederlandstalige catalogi voor koeltechniek, assortimentsboxen, electronica, gas, werktuig & aansluitmaterialen.

Onze exploded view database zal worden uitgebreid van 60.000 naar 140.000 tekeningen. Deze zal voor u kostenloos te gebruiken zijn. Wij verwachten deze eind juni gereed te hebben.

Wij blijven uiteraard gewoon de exclusieve distributeur van T&S, ELCO, ELIWELL & PENTAIR in Nederland voor de grootkeukentechniek.

2.7.

Op 6 mei 2016 heeft EPGC de relaties van Gastroparts benaderd met een e-mailbericht getiteld: LF en EPGC verbreken alle handelsbetrekkingen met Gastroparts.

2.8.

Bij brief van 13 mei 2016 heeft LF alle tussen partijen bestaande overeenkomsten per direct opgezegd. Voorts heeft LF Gastroparts gesommeerd het gebruik van de LF-databank met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden alsmede een onthoudingsverklaring te ondertekenen. Gastroparts heeft deze verklaring niet ondertekend.

2.9.

Op 20 mei 2016 hebben H.G.O. Horeca- en Grootkeuken Onderdelen BV (HGO) – een andere concurrent van LF – en Gastroparts aangekondigd een juridische fusie met elkaar te willen aangaan.

2.10.

In de Kamer van Koophandel is geregistreerd dat Gastroparts per 30 juni 2016 is uitgeschreven uit het handelsregister in verband met het verdwijnen van de rechtspersoon ten gevolge van fusie met ingang van 1 juli 2016. Op dezelfde datum is geregistreerd dat de onderneming is overgedragen met ingang van 1 juli 2016, waarbij GEV Nederland BV de verkrijgende rechtspersoon en Gastroparts de verdwijnende rechtspersoon is.

3 Het geschil

3.1.

LF vordert – na eiswijziging – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

(I) Gastroparts zal veroordelen om zich, uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na betekening van dit vonnis, te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten van LF op de Foto’s en/of Teksten, afzonderlijk dan wel gezamenlijk als geheel, en/of de structuur van de LF-databank, een en ander zoals beschreven in de dagvaarding, direct of indirect via anderen, meer in het bijzonder door, maar niet beperkt tot, het in welke vorm dan ook geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen en/of openbaar maken van deze Foto’s, Teksten (waaronder het bewerken door deze te vertalen, onder meer in het Nederlands) en/of de structuur van de LF-databank, via welk medium ook, en Gastroparts zal veroordelen om binnen dezelfde termijn iedere andere inbreuk op de auteursrechten van LF te staken en gestaakt te houden;

(II) Gastroparts zal veroordelen om zich, uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na betekening van dit vonnis, te onthouden van iedere inbreuk op de aan LF toebehorende databankrechten, zoals beschreven in de dagvaarding, direct of indirect via anderen, meer in het bijzonder door iedere vorm van opvragen en/of hergebruiken van de inhoud van de LF-databank(en), althans substantiële gedeelten daarvan, en/of het herhaald of systematisch opvragen en/of hergebruiken van niet-substantiële gedeelten van de LF-databank(en), een en ander door bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) het vervaardigen van kopieën van (gedeelten van) de LF-databank(en), het permanent of tijdelijk overbrengen van de inhoud van (gedeelten van) de LF-databank(en) op een andere drager, het ontsluiten of toegankelijk maken op (een) website(s) en/of server(s) van (delen van) de LF-databank(en), een en ander ongeacht op welke wijze en in welke vorm, en/of door het exploiteren, aanbieden, aanprijzen of anderszins ter beschikking stellen, afgeven en/of reconstrueren van (gedeelten van) de LF-databank(en), en Gastroparts zal veroordelen om binnen dezelfde termijn iedere andere inbreuk op de databankrechten van LF te staken en gestaakt te houden;

(III) Gastroparts zal veroordelen om zich, uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na betekening van dit vonnis, te onthouden van ieder onrechtmatig handelen jegens LF, zoals beschreven in de dagvaarding, direct of indirect via anderen, zoals bijvoorbeeld door, maar daartoe niet beperkt, het kopiëren, downloaden, opslaan, opvragen en/of hergebruiken op de website www.gastroparts.nl en/of (een) andere door Gastroparts geëxploiteerde website(s) en/of enig ander medium, van de Foto’s, Teksten, waaronder vertalingen en bewerkingen daarvan, onder meer in het Nederlands, de technische tekeningen en exploded views of exploded drawings en/of de structuur en/of de gehele of gedeeltelijke inhoud van de LF-databank(en), en Gastroparts zal veroordelen om binnen dezelfde termijn ieder ander onrechtmatig handelen jegens LF te staken en gestaakt te houden;

(IV) Gastroparts zal veroordelen om, uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na betekening van dit vonnis, te onthouden van ieder onrechtmatig handelen jegens LF, zoals beschreven in de dagvaarding, direct of indirect via anderen, zoals bijvoorbeeld door, maar niet beperkt tot, het (her-)gebruiken van bedrijfsvertrouwelijke gegevens van LF, zoals klantgegevens, verkoop- en omzetgegevens, de prijzen die LF (en/of EPGC) in rekening brengt aan haar afnemers en de prijslijsten van LF (en/of EPGC), en Gastroparts zal veroordelen om binnen dezelfde termijn ieder ander onrechtmatig handelen jegens LF te staken en gestaakt te houden;

(V) Gastroparts zal veroordelen om, uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na betekening van dit vonnis, schriftelijk, een juiste en volledige opgave te doen aan de raadsman van LF, mr. J. Becker (Postbus 3045, 6802 DA, Arnhem, Nederland,, becker@dirkzwager.nl) van de volgende informatie:

a. de volledige naam en adresgegevens, telefoon- en faxnummers, web- en e-mailadressen en de IP-adressen van alle afnemers, leveranciers, bewaarders en andere derden, zowel natuurlijke en rechtspersonen, die 1) de beschikking hebben over, 2) toegang hebben verkregen tot, en/of 3) betrokken zijn bij de (gekopieerde) inhoud van de LF-databank(en), en/of delen daarvan, waaronder de Foto’s, Teksten, waaronder vertalingen en bewerkingen daarvan, onder meer in het Nederlands, de technische tekeningen en exploded views of exploded drawings, de structuur alsmede de inhoud van de LF-databank(en) zoals beschreven in de dagvaarding;

b. de gebruikersnamen van de hiervoor genoemde onder a. bedoelde derden;

c. de volledige server-logboeken, waaronder in ieder geval die welke betrekking hebben op de toegang tot en het gebruik van (kopieën van) de LF-databank(en) en/of delen daarvan;

een en ander telkens onder overlegging van deugdelijke bewijsstukken uit de administratie van Gastroparts en andere door haar ingeschakelde derden, zoals kopieën van e-mails, logfiles en andere relevante documentatie;

(VI) Gastroparts zal veroordelen om, uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na betekening van dit vonnis, schriftelijk, een juiste en volledige opgave te doen aan de raadsman van LF, mr. J. Becker, voornoemd, van de volgende informatie:

a. aan welke hiervoor onder vordering (V) bedoelde derden Gastroparts (een) kopie(ën) heeft verstrekt van een geheel of gedeelte van de inhoud van de LF-databank(en), daaronder begrepen de Foto’s, Teksten, waaronder vertalingen en bewerkingen daarvan, onder meer in het Nederlands, de technische tekeningen en exploded views of exploded drawings, de structuur alsmede van de overige inhoud van de LF-databank(en), anders dan door middel van toegang via haar website(s) of servertoegang;

b. de volledige gegevens van de digitale en andere opslagplaats(en) waar deze gegevens (zoals hiervoor bedoeld onder a.) zich bevinden en op welke dragers deze zich bevinden, telkens met specificatie per drager, zoals (een) CD-Rom(s), DVD(‘s), USB-stick(s), laptop(s), draagbare harde schijven en/of server(s) waarop deze gegevens zich bevinden;

een en ander telkens onder overlegging van bewijsstukken uit de administratie van Gastroparts en andere door haar ingeschakelde derden, en kopieën van de relevante documentatie;

(VII) Gastroparts zal veroordelen om, uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na betekening van dit vonnis, schriftelijk, een juiste en volledige opgave te doen aan de raadsman van LF, mr. J. Becker, voornoemd, van de volledige naam en adresgegevens, telefoon- en faxnummers, web- en e-mailadressen van alle derden, zowel natuurlijke en rechtspersonen, aan wie Gastroparts de in de dagvaarding bedoelde bedrijfsgeheime informatie van LF, waaronder (in- en verkoop)prijzen en/of prijslijsten, heeft meegedeeld, ter beschikking gesteld of afgegeven, zulks onder overlegging van bewijsstukken (zoals e-mails en andere gegevensdragers) uit de administratie van Gastroparts of door haar ingeschakelde derden;

(VIII) Gastroparts zal veroordelen om, uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na betekening van dit vonnis, alle bij haar of bij (een) derde(n) voor haar gehouden aanwezige bestanden uit de LF-databank(en), waaronder de Foto’s, Teksten, waaronder vertalingen en bewerkingen daarvan, onder meer in het Nederlands, de technische tekeningen en exploded views of exploded drawings, de structuur alsmede de volledige inhoud van de LF-databank(en), en alle dragers daarvan, in welke vorm of hoedanigheid ook, aan de raadsman van LF, mr. J. Becker, voornoemd, zal afgeven, zonder daarvan enige (digitale) kopie(ën) te behouden;

(IX) Gastroparts zal veroordelen om, uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na betekening van dit vonnis, alle zich nog onder Gastroparts bevindende of bij (een) derde(n) voor haar gehouden gegevensdragers met daarop (kopieën van) de bedrijfsgeheime informatie van LF (inclusief prijzen en prijslijsten van LF) af te geven aan de raadsman van LF, mr. J. Becker, voornoemd, zonder het achterhouden van enige (digitale) kopie(ën) daarvan;

(X) Gastroparts zal veroordelen om, onmiddellijk na afgifte zoals hiervoor bedoeld onder (VIII) en (IX), alle bij haar of bij derden voor haar gehouden aanwezige bestanden uit de LF-databank(en), waaronder de Foto’s, Teksten, waaronder vertalingen en bewerkingen daarvan, onder meer in het Nederlands, de technische tekeningen en exploded views of exploded drawings, de structuur alsmede de volledige inhoud van de LF-databank(en), en alle bedrijfsgeheime informatie van LF, en alle dragers van voornoemde bestanden en informatie, in welke vorm of hoedanigheid ook, te vernietigen, en deze vernietiging per omgaande te bevestigen aan de raadsman van LF, mr. J. Becker, voornoemd, onder specificatie van de bestanden en de dragers welke vernietigd zijn;

(XI) Gastroparts zal veroordelen tot betaling aan LF van een dwangsom ten bedrage van

€ 20.000,00 (zegge: twintigduizend euro) voor elke dag of een gedeelte daarvan dat Gastroparts geheel of gedeeltelijk in strijd handelt of laat handelen met één of meer van de hierboven onder (I), (II), (III), (IV), (V), (VI), (VII), (VIII), (IX) en (X) genoemde veroordelingen, dan wel in gebreke blijft om (tijdig en volledig) aan één of meer van deze veroordelingen te voldoen;

(XII) zal bepalen dat de termijn waarbinnen de eis in hoofdzaak zal moeten worden ingesteld, als bedoeld in artikel 1019i RV , 6 (zes) maanden zal zijn na het in deze zaak te wijzen bevel, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn;

(XIII) Gastroparts zal veroordelen in de volledige proceskosten van dit geding, primair uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), subsidiair in de zin van artikel 1019h Rv bestaande uit de volledige feitelijke door LF gemaakte kosten van de salarissen en de verschotten van de advocaat, of een door de door voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die LF heeft gemaakt, meer subsidiair in het liquidatietarief, een en ander te voldoen binnen 2 (twee) dagen na betekening van dit vonnis en het bedrag – voor het geval voldoening niet plaatsvindt binnen de genoemde termijn – te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf genoemde termijn.

3.2.

Gastroparts voert gemotiveerd verweer, strekkende tot afwijzing van alle vorderingen van LF.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Tussen partijen staat niet ter discussie dat de voorzieningenrechter bevoegd is om van de vorderingen van LF kennis te nemen en dat op dit geschil Nederlands recht van toepassing is.

4.2.

Anders dan Gastroparts betoogt, is de voorzieningenrechter van oordeel dat LF een voldoende spoedeisend belang bij haar vorderingen heeft. LF heeft immers gesteld dat zij schade heeft geleden en nog steeds lijdt door de voortdurende inbreuk van Gastroparts op haar intellectuele eigendomsrechten en het onrechtmatige gebruik door Gastroparts van de LF-databank. Daarbij betrekt de voorzieningenrechter dat GEV Nederland BV als rechtsopvolger van Gastroparts is gebonden aan een eventueel veroordelend vonnis in dit kort geding.

4.3.

Aan haar vorderingen legt LF, kort samengevat, ten grondslag dat Gastroparts jegens haar onrechtmatig handelt door – zonder toestemming – bij voortduring inbreuk te maken, althans dreigen te maken, op haar intellectuele eigendomsrechten, meer in het bijzonder op haar auteursrechten (Foto’s, Teksten en structuur van de LF-databank) en databankrechten (LF-databank). Voorts stelt LF dat Gastroparts onrechtmatig gebruik maakt van bedrijfsgeheime informatie (zoals de inkoopprijzen en prijslijsten die LF hanteert), althans dat dat dreigt te gebeuren.

4.4.

Gastroparts voert als verweer dat zij vrij was om haar aandelen zonder toestemming van LF aan GEV over te dragen en dat LF de tussen partijen bestaande langjarige distributierelatie niet – vanwege deze overdracht – met onmiddellijke ingang eenzijdig mocht beëindigen, althans niet zonder daarvoor een redelijke opzegtermijn te hanteren, teneinde “de wissel” naar GEV mogelijk te maken. Volgens Gastroparts hebben partijen mondeling afgesproken dat Gastroparts bij uitsluiting bevoegd zou zijn de producten van LF in Nederland te verkopen (een zogenaamde “exclusieve distributieovereenkomst”), maar niet dat Gastroparts enkel en alleen producten van LF zou verkopen. Gastroparts betoogt dat van de zijde van LF sprake is van een onrechtmatige opzegging van de duurovereenkomst, nu daarvoor een voldoende zwaarwegende grond ontbreekt. In ieder geval kan een dergelijke grond niet gevonden worden in het voornemen van Gastroparts om te fuseren met HGO, de overdracht van de aandelen in Gastroparts aan GEV en de verkoop door Gastroparts van producten waarmee LF concurrentie wordt aangedaan, aldus Gastroparts.

4.5.

Aan Gastroparts kan worden toegegeven dat partijen in ieder geval niet expliciet een exclusieve afnameverplichting voor Gastroparts zijn overeengekomen. Wat daar echter verder ook van zij, het is Gastroparts geweest die de overeenkomst met LF met onmiddellijke ingang heeft beëindigd door haar klanten via gemeld persbericht van 1 mei 2016 (zie 2.6) mee te delen dat zij GEV als nieuwe hoofdleverancier heeft. Nu Gastroparts de overeenkomst met LF zonder inachtneming van een termijn heeft beëindigd, hoeft LF ook geen termijn in acht te nemen teneinde Gastroparts in de gelegenheid te stellen van de LF-databank gebruik te blijven maken totdat de wissel naar GEV is voltooid. Dat de klanten van Gastroparts last hebben van het feit dat GEV andere artikelcoderingen hanteert dan LF, zoals Gastroparts stelt, heeft zij aan zichzelf te wijten doordat zij zonder overgangsmaatregelen te treffen is overgestapt naar GEV. Deze handelwijze behoort voor rekening en (bedrijfs)risico van Gastroparts te blijven. Gastroparts heeft, anders dan door haar betoogd, niet aannemelijk gemaakt dat zij door het betreden door EPGC van de Nederlandse markt, waardoor LF met EPGC onder de duiven van Gastroparts zou schieten, en de exorbitante prijsverhogingen van LF min of meer door LF in de armen van GEV is gedreven. LF heeft dit voldoende onderbouwd weersproken door haar uitleg over de relatie tussen Gastroparts en EPGC, betrekking hebbend op exclusieve verkopen in Nederland, en hoe de relatie tussen Gastroparts, EPGC en LF zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld (zie randnummers 110 t/m 119 van de pleitnota van LF en producties 65 e.v. van LF). Het betoog van Gastroparts dat zij recht heeft op het gebruik van de LF-databank gedurende een “overgangstermijn” faalt dus.

4.6.

Vervolgens dient de vraag beantwoord te worden of LF op de Foto’s, de Teksten en de structuur van de LF-databank een auteursrecht en op de LF-databank een databankenrecht heeft. De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

4.7.

Mede gelet op de door LF aangehaalde uitspraken van de rechtbank Arnhem van 25 maart 2009 (ECLI:NL:RBARN:2009:BI0225), het Gerechtshof Arnhem van 24 juni 2008 (ECLI:NL:GHARN:2008:BG1062) en de rechtbank Gelderland van 9 november 2015 (ECLI:NL:RBGEL:2015:7724) – zie randnummer 39 van de pleitnota van LF – is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het bestaan van een auteursrecht van LF op de Foto’s voldoende aannemelijk is. Ditzelfde geldt voor de Teksten en de structuur van de LF-databank. Gastroparts heeft dit onvoldoende gemotiveerd betwist.

Met het totaaloverzicht van aan de LF-databank gemaakte personeelskosten (salarissen) van de werknemers van LF en de schriftelijke verklaringen van [A] , [B] ,

[C] , [D] , [E] , [F] , [G] , [H] , [I] , [J] , [K] en [M] (zie producties 8 t/m 20 van LF) heeft LF voorts voldoende aannemelijk gemaakt dat de LF-databank een beschermde databank als bedoeld in artikel 1 lid 1 onder a van de Databankenwet is en dat de verkrijging, de controle en /of de presentatie van de inhoud van de LF-databank in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering. LF heeft in randnummers 52 t/m 67 van haar pleitnota voldoende gemotiveerd bestreden dat de inspanningen van de hiervoor genoemde werknemers zich uitsluitend richten op het creëren van de informatie met betrekking tot de producten die via de webshop worden verkocht.

4.8.

Ten aanzien van de (vervolg)vraag of Gastroparts inbreuk heeft gemaakt en/of nog steeds maakt op de hiervoor bedoelde auteursrechten en databankenrecht van LF overweegt de voorzieningenrechter het volgende.

4.9.

Gastroparts stelt dat haar website op dit moment volledig uit de lucht is en dat haar website nu enkel naar de nieuwe website van GEV verwijst. Daartoe verwijst Gastroparts naar de printscreens van 5 en 6 juli 2016 van haar website, waaruit zou blijken dat de webshop van Gastroparts niet langer beschikbaar en raadpleegbaar is, en naar de schriftelijke verklaring van [N] (oprichter en algemeen directeur van Longview Automatisering V.O.F.) van 6 juli 2016 (zie producties 2 en 6 van Gastroparts). In deze verklaring is onder meer vermeld dat [N] , gezamenlijk met zijn medevennoot, in opdracht van Gastroparts een (structuur voor de) webshop van Gastroparts heeft opgesteld en dat hij de opdracht heeft gekregen om de volledige webshop van Gastroparts offline te halen en alle daarmee samenhangende gegevens van de webserver heeft verwijderd.

4.10.

Naar voorshands oordeel van de voorzieningenrechter heeft LF dit standpunt van Gastroparts gemotiveerd betwist door erop te wijzen dat op 11 juli 2016 de Foto’s nog steeds op de filseserver of fotoserver van Gastroparts staan (zie randnummer 129 van de pleitnota van LF). Voorts heeft LF voldoende gemotiveerd weerlegd dat uit de door Gastroparts overgelegde printscreens niet kan worden afgeleid dat de dataelementen uit de LF-databank, zoals de Foto’s, de Teksten, de exploded views en dergelijke, niet langer ter beschikking van Gastroparts staan. Daarbij komt dat, ook al zou Gastroparts de LF-databank en alle daarin vervatte gegevens van haar server hebben verwijderd, een verbod op het maken van inbreuk op de IE-rechten van LF nog steeds nodig is. Er is immers geen garantie dat Gastroparts niet opnieuw van de LF-databank gebruik zal maken, nu zij daartoe geen onthoudingsverklaring met een boetebeding wil ondertekenen.

4.11.

Ten aanzien van de vorderingen (IV), (VII) en (IX), die zien op de beweerdelijke bedrijfsgeheime informatie van LF, overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

4.12.

LF stelt dat Gastroparts sinds 2010 allerhande bedrijfsgeheime informatie vanuit de LF-groep (via EPCG) heeft verkregen, zoals klantgegevens, verkoop- en omzetgegevens en de prijzen die LF en/of EPGC in rekening brengen aan afnemers en hun prijslijsten. Ter onderbouwing van dit standpunt verwijst LF naar haar producties 67 t/m 78. Volgens LF volgt uit de aard van die informatie reeds dat deze alleen bedoeld was om te gebruiken tijdens de zakelijke relatie met LF en zij betoogt dat Gastroparts jegens haar onrechtmatig handelt door deze informatie nu onder zich te houden en dreigt deze verder te gebruiken (omdat bedoelde informatie niet is geretourneerd of vernietigd).

4.13.

De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat Gastroparts voldoende gemotiveerd heeft bestreden dat zij onrechtmatig gebruik maakt van bedrijfsgeheime informatie van LF. Gastroparts heeft onweersproken gesteld dat de door LF gehanteerde prijzen bekend en makkelijk toegankelijk zijn voor degenen die zich gewoonlijk bezighouden met de handel van onderdelen in het horecasegment, omdat LF een grote partij is die wereldwijd handelt met tussenpersonen. Daarnaast is gesteld noch gebleken dat partijen ter zake een geheimhoudingsverplichting zijn overeengekomen. Tot slot zijn de vorderingen te onbepaald geformuleerd, zodat de kans op mogelijke executiegeschillen niet ondenkbeeldig is. Dit leidt ertoe dat het gevorderde onder (IV), (VII) en (IX) zal worden afgewezen.

4.14.

Al met al komt de voorzieningenrechter tot de slotsom dat de vorderingen (I), (II), (III), (V), (VI), (VIII), (X), (XI) en (XII) voor toewijzing in aanmerking komen. De gevorderde dwangsom zal, op de hierna te melden wijze, worden gemaximeerd.

4.15.

Gastroparts zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Voor de proceskostenveroordeling zijn de indicatietarieven in IE-zaken (versie 1 september 2014) van toepassing. Deze richtlijn neemt als uitgangspunt dat de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. De termen 'redelijk en evenredig' en 'billijkheid' geven hierbij aan dat de veroordeling in de proceskosten enerzijds afhankelijk is van de complexiteit van de vordering en anderzijds van de mate van verwijtbaarheid van de inbreuk. Voorts dienen de gevorderde kosten tijdig te worden opgegeven en gespecificeerd zodat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren (HR 30 mei 2008, NJ 2008, 556). In de onderhavige zaak is de voorzieningenrechter van oordeel dat het tarief voor overige korte gedingen van toepassing is: maximaal € 15.000,00. Nu LF schat dat het IE-deel van de door haar gemaakte proceskosten 70% bedraagt, komt een bedrag van € 10.500,00 (70% x

€ 15.000,00) voor vergoeding in aanmerking.

4.16.

De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten zal eveneens, op de hierna te melden wijze, worden toegewezen.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt Gastroparts om zich, uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na betekening van dit vonnis, te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten van LF op de Foto’s en/of Teksten, afzonderlijk dan wel gezamenlijk als geheel, en/of de structuur van de LF-databank, een en ander zoals beschreven in de dagvaarding, direct of indirect via anderen, meer in het bijzonder door, maar niet beperkt tot, het in welke vorm dan ook geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen en/of openbaar maken van deze Foto’s, Teksten (waaronder het bewerken door deze te vertalen, onder meer in het Nederlands) en/of de structuur van de LF-databank, via welk medium ook, en om binnen dezelfde termijn iedere andere inbreuk op de auteursrechten van LF te staken en gestaakt te houden;

5.2.

veroordeelt Gastroparts om zich, uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na betekening van dit vonnis, te onthouden van iedere inbreuk op de aan LF toebehorende databankrechten, zoals beschreven in de dagvaarding, direct of indirect via anderen, meer in het bijzonder door iedere vorm van opvragen en/of hergebruiken van de inhoud van de LF-databank(en), althans substantiële gedeelten daarvan, en/of het herhaald of systematisch opvragen en/of hergebruiken van niet-substantiële gedeelten van de LF-databank(en), een en ander door bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) het vervaardigen van kopieën van (gedeelten van) de LF-databank(en), het permanent of tijdelijk overbrengen van de inhoud van (gedeelten van) de LF-databank(en) op een andere drager, het ontsluiten of toegankelijk maken op (een) website(s) en/of server(s) van (delen van) de LF-databank(en), een en ander ongeacht op welke wijze en in welke vorm, en/of door het exploiteren, aanbieden, aanprijzen of anderszins ter beschikking stellen, afgeven en/of reconstrueren van (gedeelten van) de LF-databank(en), en om binnen dezelfde termijn iedere andere inbreuk op de databankrechten van LF te staken en gestaakt te houden;

5.3.

veroordeelt Gastroparts om zich, uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na betekening van dit vonnis, te onthouden van ieder onrechtmatig handelen jegens LF, zoals beschreven in de dagvaarding, direct of indirect via anderen, zoals bijvoorbeeld door, maar daartoe niet beperkt, het kopiëren, downloaden, opslaan, opvragen en/of hergebruiken op de website www.gastroparts.nl en/of (een) andere door Gastroparts geëxploiteerde website(s) en/of enig ander medium, van de Foto’s, Teksten, waaronder vertalingen en bewerkingen daarvan, onder meer in het Nederlands, de technische tekeningen en exploded views of exploded drawings en/of de structuur en/of de gehele of gedeeltelijke inhoud van de LF-databank(en), en om binnen dezelfde termijn ieder ander onrechtmatig handelen jegens LF te staken en gestaakt te houden;

5.4.

veroordeelt Gastroparts om, uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na betekening van dit vonnis, schriftelijk, een juiste en volledige opgave te doen aan de raadsman van LF, mr. J. Becker (Postbus 3045, 6802 DA, Arnhem, Nederland,, becker@dirkzwager.nl) van de volgende informatie:

a. de volledige naam en adresgegevens, telefoon- en faxnummers, web- en e-mailadressen en de IP-adressen van alle afnemers, leveranciers, bewaarders en andere derden, zowel natuurlijke en rechtspersonen, die 1) de beschikking hebben over, 2) toegang hebben verkregen tot, en/of 3) betrokken zijn bij de (gekopieerde) inhoud van de LF-databank(en), en/of delen daarvan, waaronder de Foto’s, Teksten, waaronder vertalingen en bewerkingen daarvan, onder meer in het Nederlands, de technische tekeningen en exploded views of exploded drawings, de structuur alsmede de inhoud van de LF-databank(en) zoals beschreven in de dagvaarding;

b. de gebruikersnamen van de hiervoor genoemde onder a. bedoelde derden;

c. de volledige server-logboeken, waaronder in ieder geval die welke betrekking hebben op de toegang tot en het gebruik van (kopieën van) de LF-databank(en) en/of delen daarvan;

een en ander telkens onder overlegging van deugdelijke bewijsstukken uit de administratie van Gastroparts en andere door haar ingeschakelde derden, zoals kopieën van e-mails, logfiles en andere relevante documentatie;

5.5.

veroordeelt Gastroparts om, uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na betekening van dit vonnis, schriftelijk, een juiste en volledige opgave te doen aan de raadsman van LF, mr. J. Becker, voornoemd, van de volgende informatie:

a. aan welke hiervoor in 5.4 bedoelde derden Gastroparts (een) kopie(ën) heeft verstrekt van de gehele of een gedeelte van de inhoud van de LF-databank(en), daaronder begrepen de Foto’s, Teksten, waaronder vertalingen en bewerkingen daarvan, onder meer in het Nederlands, de technische tekeningen en exploded views of exploded drawings, de structuur alsmede van de overige inhoud van de LF-databank(en), anders dan door middel van toegang via haar website(s) of servertoegang;

b. de volledige gegevens van de digitale en andere opslagplaats(en) waar deze gegevens (zoals hiervoor bedoeld onder a.) zich bevinden en op welke dragers deze zich bevinden, telkens met specificatie per drager, zoals (een) CD-Rom(s), DVD(‘s), USB-stick(s), laptop(s), draagbare harde schijven en/of server(s) waarop deze gegevens zich bevinden;

een en ander telkens onder overlegging van bewijsstukken uit de administratie van Gastroparts en andere door haar ingeschakelde derden, en kopieën van de relevante documentatie;

5.6.

veroordeelt Gastroparts om, uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na betekening van dit vonnis, alle bij haar of bij (een) derde(n) voor haar gehouden aanwezige bestanden uit de LF-databank(en), waaronder de Foto’s, Teksten, waaronder vertalingen en bewerkingen daarvan, onder meer in het Nederlands, de technische tekeningen en exploded views of exploded drawings, de structuur alsmede de volledige inhoud van de LF-databank(en), en alle dragers daarvan, in welke vorm of hoedanigheid ook, aan de raadsman van LF, mr. J. Becker, voornoemd, zal afgeven, zonder daarvan enige (digitale) kopie(ën) te behouden;

5.7.

veroordeelt Gastroparts om, onmiddellijk na afgifte zoals hiervoor bedoeld in 5.6, alle bij haar of bij derden voor haar gehouden aanwezige bestanden uit de LF-databank(en), waaronder de Foto’s, Teksten, waaronder vertalingen en bewerkingen daarvan, onder meer in het Nederlands, de technische tekeningen en exploded views of exploded drawings, de structuur alsmede de volledige inhoud van de LF-databank(en), en alle dragers van voornoemde bestanden en informatie, in welke vorm of hoedanigheid ook, te vernietigen, en deze vernietiging per omgaande te bevestigen aan de raadsman van LF, mr. J. Becker, voornoemd, onder specificatie van de bestanden en de dragers welke vernietigd zijn;

5.8.

veroordeelt Gastroparts tot betaling aan LF van een dwangsom ten bedrage van

€ 20.000,00 (zegge: twintigduizend euro) voor elke dag of een gedeelte daarvan dat Gastroparts geheel of gedeeltelijk in strijd handelt of laat handelen met één of meer van de hierboven in 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 en 5.7 uitgesproken veroordelingen, dan wel in gebreke blijft om (tijdig en volledig) aan één of meer van deze veroordelingen te voldoen, met een maximum van € 500.000,00 per veroordeling;

5.9.

bepaalt dat de termijn waarbinnen de eis in hoofdzaak zal moeten worden ingesteld, als bedoeld in artikel 1019i RV , 6 (zes) maanden zal zijn na betekening van dit vonnis;

5.10.

veroordeelt Gastroparts in de proceskosten, aan de zijde van LF tot op heden begroot op € 10.500,00, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot aan de dag van volledige betaling;

5.11.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.12.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.H.S. Lebens - de Mug en in het openbaar uitgesproken op 25 juli 2016.

type:

coll:


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature