< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Surséance van betaling.

UitspraakRECHTBANK OVERIJSSEL

Team Toezicht - Faillissementen

rekestnummer C/08/160991 / FT RK 14/1164

surséancenummer C/08/14/21 S

uitspraakdatum 18 augustus 2014

Rechtbank Overijssel, enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken.

Gezien vorenstaand verzoekschrift met bijlagen en gelet op het verzoek tot het bepalen van een afkoelingsperiode als bedoeld in artikel 241a Faillissementswet ;

De beslissing

De rechtbank:

- verleent aan

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Furness Car Twente B.V.,

handelende onder de namen Furness Car Enschede, Furness Car Almelo, Budgetservice.nl en Furness Car Hengelo,

ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 06020691,

statutair gevestigd te Twente,

kantoorhoudende te 7543 BG Enschede, Spaansland 14,

met de nevenvestigingen:

te 7554 TA Hengelo, Diamantstraat 14, aldaar handelende onder de namen Furness Car Almelo en Budgetservice.nl,

te 7609 RD Almelo, Twentepoort West 9, aldaar handelende onder de namen Furness Car Almelo en Budgetservice.nl,

voorlopig surséance van betaling met benoeming het lid van deze rechtbank mr. P.J. Neijt tot rechter-commissaris en van mr. A. van der Schee, advocaat te Utrecht en mr. J.A.A. Boers, advocaat te Veenendaal, tot bewindvoerders;

Bepaalt:

- dat elke bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de boedel behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in de macht van de schuldenares bevinden voor een periode van twee maanden niet dan met machtiging van de rechter-commissaris kan worden uitgeoefend.

Beveelt:

- dat de bekende schuldeisers, de schuldenares en de bewindvoerders bij brieven van de griffier van de rechtbank Midden-Nederland aan het Vrouwe Justitiaplein 2 te Utrecht zullen worden opgeroepen om te verschijnen ter raadkamer van deze rechtbank, enkelvoudige kamer van dinsdag 14 oktober 2014 te 11:00 uur, teneinde omtrent vorenstaand verzoekschrift te worden gehoord;

Beveelt voorts:

- dat de ingevolge artikel 216 van de Faillissementswet voorgeschreven aankondigingen zullen geschieden in het centraal insolventieregister op internet, www.rechtspraak.nl;

Bepaalt voorts:

dat de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, waarvan de rechters tevens rechter plaatsvervangers van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle zijn, vanaf heden alle taken die de wet aan de rechtbank opdraagt zal vervullen;

dat door de griffier een afschrift van dit vonnis en de overige op de zaak betrekking hebbende stukken per post aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, wordt verzonden;

dat de griffier van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht wordt verzocht de ontvangst van genoemde beschikking, de genoemde stukken en het overnemen van de behandeling van de zaak, schriftelijk te bevestigen aan de griffier van deze rechtbank;

dat de zaak, nadat door de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, daaraan een dossiernummer is toegekend uitsluitend met dat nummer zal worden aangeduid.

dat de bewindvoerders alleen verslag hoeven uit te brengen aan de genoemde rechter-commissaris en dat alle betrokkenen zich vanaf heden uitsluitend zullen richten tot de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, dan wel de benoemde rechter-commissaris te Utrecht;

dat de rechtbank Overijssel, locatie Almelo dit vonnis zal publiceren en dat alle verder publicaties zullen worden verricht door de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Gewezen te Almelo op 18 augustus 2014 te 16:25 uur, door mr. M.C. Bosch, lid van voormelde enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van G.V. Cassese, griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature