< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Instelling mentorschap met professionele mentor. Corona-overweging

UitspraakRECHTBANK OOST-BRABANT

Toezicht

zaaknummer : 8406280 TE VERZ 20-383

LO

Beschikking van de kantonrechter

op verzoek van en met betrekking tot

[betrokkene] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

wonende te [adres] [woonplaats] ,

hierna te noemen: verzoeker of betrokkene.

De procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

het verzoek (met bijlagen), ontvangen op 24 maart 2020;

de bereidverklaring van de voorgestelde mentor;

de akkoordverklaring van de bewindvoerder;

overige informatie.

De beoordeling

Het verzoek strekt tot het instellen van een mentorschap ten behoeve van betrokkene.

De kantonrechter overweegt als volgt.

Uit de ontvangen informatie blijkt voldoende dat betrokkene als gevolg van haar geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is of bemoeilijkt wordt haar belangen van niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen. De kantonrechter zal de verzochte maatregel instellen en de voorgestelde mentor benoemen nu daartegen geen bezwaar is.

In verband met de situatie die is ontstaan als gevolg van de COVID-19-uitbraak (coronavirus) zal de verzochte maatregel worden uitgesproken zonder dat betrokkene op het verzoek is gehoord. Alleen indien betrokkene naar aanleiding van deze beschikking binnen twee weken schriftelijk aan de rechtbank laat weten alsnog op het eigen verzoek te willen worden gehoord, zal op een later moment een zitting worden gepland.

De kantonrechter zal bepalen dat de mentor jaarlijks verslag doet van de werkzaamheden.

De kantonrechter zal de jaarbeloning vaststellen overeenkomstig artikel 4 lid 2 sub a van

de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Deze beloning is inclusief onkostenvergoeding en exclusief omzetbelasting voor zover van toepassing.

De kantonrechter zal de beloning voor de aanvangswerkzaamheden vaststellen overeenkomstig artikel 4 lid 4 sub a van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders

en mentoren. Deze beloning is exclusief omzetbelasting.

De beslissing

De kantonrechter:

- stelt een mentorschap in ten behoeve van [betrokkene] ;

- benoemt tot mentor: [naam] , Kvk-nummer [nummer] , [adres] [kantoorplaats] ;

- bepaalt dat de mentor jaarlijks verslag doet van de werkzaamheden;

- stelt de beloning voor de aanvangswerkzaamheden vast zoals hiervoor is

overwogen;

- stelt de jaarbeloning vast zoals hiervoor is overwogen.

Deze beschikking is gegeven door mr. Y.S. Klerk, kantonrechter, en in het openbaar

uitgesproken op

de griffier, de kantonrechter,

verzenddatum:


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature