E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBOBR:2017:7010
Rechtbank Oost-Brabant, C/01/315602 EX RK 16-214

Inhoudsindicatie:

reikwijdte verplichting ex artikel 35 lid 1 en 2 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), uitleg begrip persoonsgegevens, reikwijdte inzagerecht

begrip “persoonsgegevens” moet restrictief worden uitgelegd. Het begrip ziet alleen op die gegevens, die over de betreffende persoon gaan en niet ook op doelgegevens (gegevens met als doel een persoon te beoordelen) en/of resultaatsinformatie (gegevens die gevolgen kunnen hebben voor een bepaalde persoon). Het inzagerecht heeft beperkte reikwijdte. Het verstrekken van fotokopieën van alle stukken die persoonsgegevens van verzoeker bevatten kan niet worden afgedwongen. Dit geldt ook voor het overleggen van afdrukken van alle elektronisch vastgelegde documenten en gegevens die op verzoeker betrekking hebben.

De bank heeft in casu haar verplichting ex artikel 35 Wbp niet geschonden.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie