Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBOBR:2017:2609
Rechtbank Oost-Brabant, C/01/294271 / HA ZA 15-398

Inhoudsindicatie:

Contradictoir. Opzegging distributieovereenkomst met distributeur in Turkije. Vo. 1400/2002, vo. 1475/95. Motiveringsplicht voor de opzegging.

Distributieovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd kan met termijn van 1 of 2 jaar worden opgezegd. Bij opzegging met verkorte termijn gelden materiële en formele eisen. Er is opgezegd met verkorte termijn met de bedoeling om zelfstandig de distributie in Turkije ter hand te nemen. Rechter in kort geding heeft geoordeeld dat opzegging met verkorte termijn niet rechtsgeldig is, omdat niet is voldaan aan de formele eisen (motivering) en opzegger verboden tot en met 16 januari 2016 zelfstandig activiteiten te ontplooien in Turkije. . Op basis van de jurisprudentie van het Hof van Justitie in de zaken Vulcan/Siborg en City Motors Groep NV/Citroën Benelux komt de rechtbank tot het oordeel dat de opzegging met verkorte termijn wel rechtsgeldig is. Motivering van een opzegging onder vo. 1400/2002 moet zodanig zijn dat een nationale rechter effectief moet kunnen toetsen of wordt opgezegd wegens gedragingen die uit hoofdee van deze verordening niet mogen worden beperkt.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug