E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBNNE:2021:1771
Rechtbank Noord-Nederland, AWB - 20 _ 1468

Inhoudsindicatie:

Voor vergoeding van wettelijke rente o.b.v. artikel 4:102, eerste lid, Awb is geen plaats, nu er in artikel 30, eerste lid, IW 1990 een andere regeling als bedoeld in artikel 4: 103 Awb omtrent verzuim en de gevolgen daarvan getroffen is. Omdat niet is onderbouwd dat de psychische gevolgen van het handelen van verweerder voldoende ernstig zijn, is er geen plaats voor immateriële schadevergoeding ex artikel 8:73(oud) Awb. Voor vergoeding van materi ële kosten die in werkelijkheid kosten zijn die zijn gemaakt in verband met de behandeling van het bezwaar en beroep biedt artikel 8:7 3 (oud) Awb geen ruimte. Deze kosten komen slechts voor vergoeding in aanmerking voor zover er sprake is van kosten die vallen onder de in artikel 8:75 Awb limitatief opgesomde kosten.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie