E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBNNE:2020:2493
Rechtbank Noord-Nederland, C19/131566 / KG ZA 20-68

Inhoudsindicatie:

Vordering in kort geding. Eisers vorderen van NAM een voorschot voor schade die zij lijden als gevolg van aardbevingen in het ‘Groningenveld’. De voorzieningenrechter wijst voor immateriële schade een voorschot toe van € 5.000,00. Voor materiele schade wordt geen voorschot toegekend. Eisers hebben voorshands onvoldoende onderbouwd en aannemelijk gemaakt dat NAM meer moet voldoen dan het bedrag dat reeds door de Arbiter Bodembeweging en de TMCG is toegekend en door NAM is voldaan. Eisers kunnen gelet op het bepaalde in artikel 3:246 BW ook slechts een vordering tot vergoeding van materiele schade aan hun pand instellen, indien de bank daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming ontbreekt, zodat zij inzoverre niet-niet ontvankelijk zijn.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie